påföljd vid drograttfylla och eventuell passiv rökning

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej.Min dotter rökte cannabis för 10 dagar sedan och blev stoppad i en körkortskontroll.Hon fick blåsa för alkohol och fick 0,0. Sedan kollade de upp historiken på henne och såg då att hon hade en dom för ett halvår sedan gällande innehav. Poliserna ringde till stationen för att fråga om de skulle ta in henne på test trots att de var alla överens om att hon inte var påverkad vid tillfället. På stationen sa då (hennes faster btw) att hon skulle göra proverna. Hon fick då ta ett blodprov och även urinprov vilket resulterade i att hon fick parkera bilen och att de tog körkortet.I dagsläget vet vi inte vad proverna visade exakt i resultat, men funderar på vad på följden kan vara och om vi kan påverka utfallet. Det skall dock tilläggas att hon hade vistats i samma rum tillsammans med kompisar som rökte samma kväll som hon blev stoppad.Hon fick sitt körkort för en vecka sedan, så det är helt nytaget.Tacksam för all ev. hjälp.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så har din dotter (förmodligen) visat positiv på blodprov och urinprov, även om ni inte vet det exakta resultatet. I mitt svar kommer jag utgå från att hon visat positivt.

Om din dotter hade cannabis i blodet är det brott som kan bli aktuellt Drograttfylleri.


Drograttfylleri:
Enligt Trafikbrottslagen 4 § andra stycke döms den som fört ett fordon efter att ha intagit narkotika enligt Narkotikastrafflagen 8 § i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet till böter eller fängelse i högst 6 månader.

De ämnen som omfattas är alltså alla de som klassas som narkotika enligt Narkotikastrafflagen 8 § innebär alltså en nolltolerans för alla typer av narkotikaklassade preparat.

THC klassas som narkotikapreparat om omfattas därav av Trafikbrottslagen 4 § andra stycke. Enligt paragrafen är det förekomsten av narkotika i blodet som är straffbart och mängden och den exakta drogen spelar alltså ingen roll för att dömas för drograttfylla. Enligt lagen spelar det heller ingen roll vilken drog det handlar om – så länge det finns spår av det i blodet.

Hur länge THC finns i kroppen varierar beroende på person. Beroende på hur länge man rökt och vilka mängder man rökt kan spår av cannabis finnas kvar länge. Visar blodprovet positivt, så finns det tyvärr mängder kvar av cannabis i blodet.

Påföljd för drograttfylla av normalgraden i ditt fall:
Straffet för drograttfylla av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Som du skrivit ovan är det tyvärr väldigt svårt för oss att säga exakt vad straffet kommer att landa på då domstolen bedömer varje enskilt fall för sig.

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken 30 kap. 4 §). Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se brottsbalken 27–31 kap).

När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kap. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre (Brottsbalken 29 kap. 4 §).

I din dotters – också med tanke på hennes ringa ålder - fall kommer det med största sannolikhet inte bli frågan om fängelse, utan förmodligen endast böter.

Vad händer med din dotters körkort?
Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Enligt Körkortslagen 5 kap. 1 § kan ett körkortsingripande ske genom återkallelse av körkortet. Ett körkortsingripande kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom.

Själva grunderna för återkallelsen finns i körkortslagen Körkortslagen 5 kap. 3 §. Ett körkort skall återkallas om någon gjort sig skyldig till brottet rattfylleri, vilket även innefattar drograttfylleri ( Körkortslagen 5 kap. 3 § punkt 1b och Lagen om straff för vissa trafikbrott 4a§).

Passiv rökning
Vad gäller frågan om i vilken utsträckning ni kan åberopa passiv rökning är läget inte utrett 100% i domstol, då svaret varierar från fall till fall, och praxis är spretigt. Enligt SOU 1996:125 sida 199, kan man genom passiv rökning av cannabisrök andas in THC som tas upp i blodet. Det är dock väldigt få mängder som tas upp i blodet, och enligt SOU:s är det inte troligt att man ens i missbruksmiljöer kan få i sig THC-halter som är mätbara i blodet 1 timme efteråt. (se SOU:n här) Ytterst är det en bevisfråga som domstolen har att ta ställning till, och det är svårt för mig att säga vad domstolen skulle komma fram till i erat fall.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du välkommen att skriva en kommentar, eller höra av oss till oss här

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (494)
2021-03-03 Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?
2021-02-28 dubbelbestraffning ringa narkotikabrott och rattfylleri
2021-02-28 Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?
2021-02-28 narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?

Alla besvarade frågor (89885)