Påföljd vid dopningsbrott

2020-02-05 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad det grovaste straffet för doping gällande steroider är? Tacksam för svar så fort som möjligt!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dopningsbrott finns reglerat i lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. I lagens 1 § kan du se vilka substanser lagen gäller för. Dessa medel får enligt 2 § bland annat inte överlåtas, framställas, innehas, eller brukas. Den som bryter mot det kan dömas för dopningsbrott enligt 3 §. Påföljden för det brottet är fängelse i högst två år.

Om brottet är att bedöma som ringa kan man dömas till ringa dopningsbrott istället, se 3 § andra stycket. Vid bedömningen av om brottet är ringa tittar man på mängden och övriga omständigheter. Straffet för ringa dopningsbrott är böter eller fängelse i högst sex månader.

Dopningsbrott kan också bedömas som grovt, se 3 a §. Omständigheter som beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt är om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Straffet för grovt dopningsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Observera att straff för införsel av förbjudna medel är reglerat i en egen lag, som du hittar här.

Sammanfattningsvis är det längsta straffet för dopningsbrott fängelse i sex år, men då krävs det att brottet bedömts som grovt dopningsbrott. Vid en bestämning av straff för en specifik situation kommer domstolen ta utgångspunkt i de straffvärden jag beskrivit ovan, men även ta med andra aspekter som gärningspersonens ålder, förmildrande och försvårande omständigheter och annat som kan påverka vilket straff som blir aktuellt i just den situationen.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (845)
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS
2020-10-24 Vad behöver bevisas för att döma någon för falsk angivelse/tillvitelse?
2020-10-21 Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?
2020-10-13 Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?

Alla besvarade frågor (85361)