Påföljd vid att bjuda minderåriga på alkohol

2019-07-06 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Om man som 17-åring har köpt 4.5-procentig alkohol av en langare och sedan på en fest delar med sig av den, vad för sorts rättsliga påföljder kan ske för ens egen del?Allt gott, Jonatan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av alkohollagen (AL).

Straffskalan för att bjuda minderåriga på alkohol är böter till fyra års fängelse (11 kap 7 § AL. Jfr 3 kap 9 § AL). Gärningen du beskriver får antas ligga tämligen lågt i denna straffskala. Den saken beror delvis på sådant som alkoholhalten, antalet burkar, åldern på de som bjuds och huruvida bjudandet sker rutinmässigt på många fester. Brott som 17-åringar begår brukar schablonmässigt med hänvisning till den så kallade ungdomsstraffrabatten sättas ner till ungefär en tredjedel av vad straffet varit om någon som är 21 år eller äldre begått det (29 kap 7 § brottsbalken. Jämför NJA 2000 s 421). Med detta sagt vill jag betona det jag sa inledningsvis, nämligen att gärningen är olaglig.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82622)