Påföljd vid att bjuda minderåriga på alkohol

2019-07-06 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Om man som 17-åring har köpt 4.5-procentig alkohol av en langare och sedan på en fest delar med sig av den, vad för sorts rättsliga påföljder kan ske för ens egen del?Allt gott, Jonatan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av alkohollagen (AL).

Straffskalan för att bjuda minderåriga på alkohol är böter till fyra års fängelse (11 kap 7 § AL. Jfr 3 kap 9 § AL). Gärningen du beskriver får antas ligga tämligen lågt i denna straffskala. Den saken beror delvis på sådant som alkoholhalten, antalet burkar, åldern på de som bjuds och huruvida bjudandet sker rutinmässigt på många fester. Brott som 17-åringar begår brukar schablonmässigt med hänvisning till den så kallade ungdomsstraffrabatten sättas ner till ungefär en tredjedel av vad straffet varit om någon som är 21 år eller äldre begått det (29 kap 7 § brottsbalken. Jämför NJA 2000 s 421). Med detta sagt vill jag betona det jag sa inledningsvis, nämligen att gärningen är olaglig.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Det totala inköpta beloppet cider rörde sig om nio stycken och inköpet gjordes när jag var 16 år. Bjudningen skedde vid ett tillfälle när jag var 17 år, och 1-3 stycken cider kan antas ha givits bort till personer varav de flesta var 16 år men det även förekom 17-åringar. Alkoholen var Rekorderlig Cider med 4.5 % alkoholhalt. Om du anser att gärningen får bedömas ligga tämligen lågt i straffskalan, är det fortfarande möjligt att fängelse hade varit en rimlig påföljd? Om inte, vad för påföljd känns allra mest trolig i det här fallet? Allt gott, Jonatan
2019-07-07 09:00
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (685)
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

Alla besvarade frågor (73804)