Påföljd och gallringsregler vid snatteri

FRÅGA
HejMin son är 18 år gammal, som stal ett ögonblick av svaghet cd värt 500 kr Vad straff i detta fall och vad förväntas Craat Detta är första gången som är mycket ångerfull för vad han har gjort och om inspelad i kriminalregistret som en utgångspunkt och lämna en inverkan på hans framtidTack
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den som olovligen tar något som tillhör en annan person med syftet att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld. 8 kap. 1 § BrB

Brottet är att anse som ringa om det tillgripa värdet är lågt eller p.g.a. andra omständigheter vid brottet. Den som döms för ringa stöld (snatteri) får böter eller fängelse i högst sex månader som straff. 8 kap. 2 § BrB

I detta fall rör det sig om ett värde av 500 kr. Gränsen mellan snatteri och stöld går vid ungefär 1000 kr. Detta rör sig alltså om en ringa stöld (snatteri). Då din son är 18 år gammal och om han tidigare inte dömts för liknande brott så riskerar han nog endast böter.

Detta brott kommer att vara i hans belastningsregister i fem år efter domen meddelas. Om han döms för ytterligare brott efter detta kan dock brottet vara kvar längre.

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (717)
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff
2021-06-29 Belastningsregistret vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94225)