Påföljd när butik ej vill ingå ett avtal

2017-07-27 i Avtal
FRÅGA
Önskar förtydligande om juridiskt förhållande mellan butikskedja, butik, butikchef, kassaexpedit och kund med avseende på köpeavtal och avtalsfrihet vid transaktionen mellan kund och kassaexpedit i kassan i detaljhandel. Mer specifikt, vilka påföljder kan parterna riskera då en kassaexpedit på grund av kunds uppträdande vägrar genomföra ett köp, medan det föreligger en risk att kund kommer använda ovidkommande diskrimineringsargument som explicit eller implicit hot för att få genomföra köp.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns flertalet olika företagsstrukturer och det finns går således inte någon allmän behörighet för enskilda butiker, butikschefer eller expediter. Det som går att, mer allmänt, konstatera är att kassaexpediter har en sk. ställningsfullmakt i.o.m. sin anställning, vilket innebär att de får ingå avtal för företaget inom butikens normala verksamhet

Ett avtal kräver ett "anbud" från en part och ett "accept" från den andre parten för att anses vara fullbordat. I butiker finns det, normalt, prislappar vid varor, dessa är att se som "utbud" och inte som ett "anbud". Det är alltså kunden som vid kassan ger ett anbud om att köpa en vara för det utannonserade priset och upp till försäljaren, oftast en kassaexpedit, att acceptera anbudet. Det föreligger aldrig tvång för ett företag att acceptera ett anbud, utan avtalsfriheten medför dels en frihet att ingå avtal, dels en rätt att avstå från att ingå ett avtal. I de flesta fall är det dock, givetvis, i butikens bästa att acceptera anbudet och således ingå avtalet. En butik, eller företaget, kan inte hållas juridiskt ansvarig för att ha vägrat ingå ett avtal, så länge de inte begått ett lagstadgat övertramp som t.ex. lagstadgad diskriminering i diskrimineringslagen (bl.a. kön och etnicitet). Här får en bedömning göras i det enskilda fallet, men har en kund uppfört sig ohövligt eller olämpligt torde det vara svårt för hen att vinna gehör för en diskrimineringsanmälan. Kassaexpediten skulle säkert kunna anses missköta sina arbetsuppgifter, och tills sist sägas upp, om hens avtalsvägran förekommer ofta och sker utan grund, men för ett enskild fall torde inga följder bli aktuella.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97584)