Påföljd för tillgreppsbrott

FRÅGA
Hejsan jag har några olika frågor:vad är påföljderna för:Cykelstöldbilinbrottinbrott och snatteri?svara gärna med minimum och maximum straffMVH
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De straffsatser som finns för de olika brotten du frågar efter är följande:

Cykelstöld utgör antingen snatteri eller stöld, reglerna för detta finns i 8 kapitlet brottsbalken. Om tillgreppet bedöms som stöld är straffskalan fängelse i 14 dagar - 2 år. (8:1 BrB). Om det istället bedöms som snatteri är straffskalan böter - fängelse i 6 månader.

Inbrott utgör en annan typ av stöld och kan därmed falla in under 8:1 BrB och har då den ovan angivna straffskalan. Emellertid brukar inbrott bedömas som grov stöld och straffskalan anges då i 8:4 BrB, straffskalan är då fängelse i 6 månader - 6 år.

Att en straffskala endast innehåller straff på fängelsenivå ska dock inte missförstås med att påföljden automatiskt blir fängelse vid en lagöverträdelse. Vilken påföljd som blir aktuell i det enskilda fallet beror på en mängd olika omständigheter som har att göra med lagöverträdaren så som ålder, tidigare brottslighet, vilken typ av brottslighet etc. Det går således inte att säga något om vilken påföljd som blir aktuell för de olika brotten eftersom det kan skilja väldigt mycket från fall till fall. Generellt sett är det dock väldigt ovanligt med fängelse som påföljd för snatteribrott medan det är vanligt vid grova stölder.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (639)
2020-10-24 bil man lämnat in för reparation används för brott
2020-10-24 Hur bedömer man svårighetsgraden av tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?

Alla besvarade frågor (85319)