Påföljd för stöld

FRÅGA
Straff påföljd av stöld/snatteri vid 1229 kronor.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Både innebörden och påföljderna för stöld regleras i brottsbalkens (BrB) 8 kapitel. Benämningen snatteri finns sedan 1 juli 2017 inte kvar, utan heter numera ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Att brottsbeteckningen snatteri ändrades till ringa stöld medförde inte någon saklig ändring, utan samma krav som innan gäller. På grund av att beteckningen har ändrats till ringa stöld kommer jag att hädanefter skriva ringa stöld istället snatteri.

Påföljden för stöld

I BrB:s bestämmelser hittar man påföljderna för brotten. De ser ut som följande. För stöld gäller fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB). För ringa stöld gäller böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB) för grov stöld gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år (8 kap. 4 § BrB). Med ringa menas att brottet är av mindre art.

Bedömningen av påföljd

Om stöldbrottet är okomplicerat, som att en person tar något från en butik, använder domstolarna normalt en värdegräns, dvs. att värdet avgör om det är stöld, ringa stöld eller grov stöld. Idag ligger gränsen på 1 000 kr för ringa stöld och stöld. Det betyder att om den tilltalade tar något med ett högre värde än 1 000 kr blir det i normalfallet tal om stöld.

Andra faktorer kan vara av betydelse. Exempelvis att den tilltalade använt vissa redskap vid brottet eller att den tilltalade har velat stjäla en sak betydligt större värde men inte lyckats. Det kan vara att hen har tagit en plånbok i tron att den har varit fylld med mer pengar än den var.

Slutsats

Det kommer troligtvis att landa på stöld, då värdet du anger är 1 229 kr.

Det är svårt att säga vilken påföljd som blir aktuellt. Det kan finnas omständigheter som talar för såväl en hårdare som en mildare påföljd. Enligt min uppfattning är det relativt ovanligt att stöld renderar fängelse, utan det blir oftast villkorlig dom och dagsböter.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor.

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (487)
2019-03-20 Magasinsförrådets ägare har slängt min egendom, är det brottsligt och kan jag kräva skadestånd?
2019-03-08 Begära handräckning för lös egendom
2019-03-05 Stöld när man glömmer betala varor i butik
2019-03-01 Vad kan stöld i butik föranleda för straff?

Alla besvarade frågor (66986)