Påföljd för snatteri och stöld

FRÅGA
Jag har blivit kallad till rättegång för stöld och snatteri. 2 fall av stöld tillett värde av 1000 och ca 3000.- 7 fall av snatteri. Vad kan påföljden bli av detta
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Stöld kan ge fängelse i högst 2 år, se 8 kap 1 § brottsbalken. Det kan dock stanna vid böter. Snatteri ger böter eller fängelse i högst 6 månader, se 8 kap 2 § brottsbalken.

Domstolen dömer bara ut fängelsestraff om ingen annan mildare påföljd kan bli aktuell. Ett alternativ är till exempel villkorlig dom.

Det är svårt att ge dig en mer utförlig bedömning av vilket straff du eventuellt kan få då jag inte vet omständigheterna kring händelserna.

Hoppas du ändå fått någorlunda svar på din fråga,

Vänligen,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91309)