Påföljd för snatteri

Hej jag åkte fast för snatteri för andra gången med en summa av 149kr. Första gången var det 80kr jag tog. Vad får jag för straff nu då? Första gången kom polisen och fick böter 2300kr och får bidrag 2000kr. Kommer jag få samma belopp på böter eller vad kommer hända nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Straffet för snatteri följer av 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) (BrB) och ligger på böter eller fängelse I upp till sex månader. Vid bedömningen av det enskilda straffet ska den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit beaktas enligt 29 kap. 1 § BrB. Vidare ska även eventuella förmildrande eller försvårande omständigheter i 29 kap. 2-3 §§ beaktas. Det tas även hänsyn till om du tidigare gjort dig skyldig till samma typ av brott vilket isåfall kan bidra till ett skärpt straff enligt 29 kap. 4 § BrB. I ditt fall har du gjort dig skyldig till snatteri tidigare vilket torde medföra att du får en mer betungande påföljd än förra gången. Eftersom du snattat för ett relativt lågt belopp torde inte fängelse aktualiseras utan endast böter, som troligen blir högre än vad du fick förra gången.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo