Påföljd för rökning på otillåten plats

2016-07-21 i Övriga brott
FRÅGA
Vad blir det för påföljd som privatperson vid t.ex. rökning inomhus på restaurang, skola eller i en buss som kör kollektivt? Var finner jag påföljd och rekvisiten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om begränsning av rökning finns i tobakslagen. Straffbestämmelser finns i brottsbalken.

Av 2 § tobakslagen följer att rökning är förbjuden i bland annat restauranger, skolor och på bussar i inrikes kollektivtrafik. Enligt 7 § 2 stycket tobakslagen får den som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, avvisas från platsen. En vägran att avlägsna sig i ett sådant fall kan vara straffbar som olaga intrång enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Utgångspunkten är dock att rökningen som sådan inte är kriminaliserad, och därmed aktualiseras inte heller böter eller annan påföljd för brott.

En intressant fråga är i vad mån rökning på otillåten plats – trots utgångspunkten ovan – kan anses utgöra förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 6 § brottsbalken och därmed aktualisera penningböter. Huruvida en gärning enligt gängse uppfattning är förargelseväckande eller inte, varierar från tid till annan och beror av omständigheterna i det enskilda fallet. Jag har inte hittat något exempel på att rökning på otillåten plats resulterat i penningböter, men i takt med att samhället förändras och den allmänna inställningen till rökning blir allt mer fientlig, går det inte att utesluta att rökning på otillåten plats i vissa situationer kan anses utgöra förargelseväckande beteende.

Den som vill vara på den säkra sidan gör alltså bäst i att inte röka på otillåten plats.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag kommer att röka I stationen Tåg och buss Jag svär Det kommer att kämpa till döden Välkommen till polisen och Hälsovårdsministeriet
2019-07-01 18:54
Jag HATAR verkligen alla korkade ikke rökare och all onödig aggression och dessa korkade politiker som skall hitta på lagar att styra omgivningen till en bitter sådan. Fan bötfälla rökare "det är ju sociteten "regeringen" som importerat och fått oss att börja röka" från början!!!! Skall det vara förbjudet kan det vara bra med korrekt skyltning och hänvisning där man FÅR lov att röka istället för att bara säga var man inte får röka!!!! Hälsningar en RÖKARE!!! P.S. Skall åxå kämpa till DÖDEN!!
2019-07-05 16:11
Kommentera
Relaterat innehåll