FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB10/12/2019

Påföljd för ringa stöld

Påföljd ringa stöld

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline.

8 kap 1 § Brottsbalken: Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

8 kap 2 § Brottsbalken: Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den övre gränsen för värdet på ringa stöld går enligt praxis från Högsta domstolen vid 1250 kr. Boten eller fängelsestraffet varierar från fall till fall.


Hoppas du har fått den information du sökte,

Med vänlig hälsning,


Adam NovakRådgivare
Hittade du inte det du sökte?