Påföljd för ringa stöld

FRÅGA
Påföljd ringa stöld
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline.

8 kap 1 § Brottsbalken: Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

8 kap 2 § Brottsbalken: Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den övre gränsen för värdet på ringa stöld går enligt praxis från Högsta domstolen vid 1250 kr. Boten eller fängelsestraffet varierar från fall till fall.

Hoppas du har fått den information du sökte,

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81795)