Påföljd för ringa narkotikabrott samt närståendes vittnesmål

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Min barn är misstänkt för ringa narkotikabrott och ev försäljning. De tog honom utanför vårt hem och så hade han ca 20g cannabis på sig(några låg i påsar) I samma stund han blev gripen gjorde de husrannsakan i hans rum och de tog bla mobilen. Han är inte straffad sen tidigare. Det jag undrar är vad det kan bli för straff. Sen undrar jag också om jag som mamma kan kallas till förhör samt vittne i ev rättegång. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påföljd för ringa narkotikabrott:

Narkotikabrott av ringa grad har en straffskala på böter till fängelse i högst sex månader, enligt 2 § narkotikastrafflagen.

Gällande vilken påföljd som blir relevant ser man främst till narkotikans art och mängd för att klassificera brottet. Det är flera faktorer som spelar in i bedömningen, t.ex. renhetsgrad, om det är för eget bruk eller överlåtelse, ålder på de inblandade. Här gör domstolen en enskild bedömning av omständigheterna i just detta fall.

Det framgår inte i din fråga hur gammal ditt barn är. Är gärningsmannen yngre än 21 år så tas dennes ungdom i beaktning vid påföljdsvalet, detta framgår av brottsbalken 29 kap 7 §. Är gärningsmannen under 18 år får domstolen endast döma till fängelse om det föreligger synnerliga skäl, enligt brottsbalken 30 kap 5 §.

Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden, enligt brottsbalken 25 kap 2 §.

Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas i detta fall.

Vittna i förhör/domstol som närstående:

Polisen kan komma att kalla dig till förhör gällande händelsen där du inte har någon plikt att tala. Du är även fråntagen den allmänna vittnesplikten i och med att du är närstående till den tilltalade. Du kan välja att vittna i domstolen ändå, men får då inte avlägga vittnesed.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (403)
2020-03-24 Narkotikabrott, påföljd och belastningsregister.
2020-03-22 Straff och påföljd för narkotikasmuggling
2020-03-20 Vad gäller för underlåtenhet att avslöja samt medverkan till innehav av narkotika?
2020-03-19 Narkotikabrott, innehav

Alla besvarade frågor (78470)