Påföljd för ringa narkotikabrott

2018-09-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Har en släkting som blev tagen av polisen pga att han haft cannabis på sig. Han fick lämna ett urinprov och informerades om att han troligtvis kommer bli straffad för ringa narkotikabrott. Vad exakt innebär det för honom? Han är inte straffad sedan tidigare, student och 22 år gammal. Är detta någonting man beaktar när man lägger fram domen? Är det möjligt att hans körkort återtas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din släkting blir straffad för ringa narkotikabrott kommer det sannolikt innebära att han får ett bötesstraff. Som framgår av 2 § narkotikastrafflagen är straffskalan för ringa narkotikabrott böter eller fängelse i högst sex månader. I svensk straffrätt anses böter alltid vara det lindrigare straffet, och finns det inga försvårande omständigheter hamnar straffet i den nedre delen av skalan. I detta fall är det dagsböter som blir aktuellt. Att din släkting hittills är ostraffad talar till hans fördel eftersom återfall i brott annars kan vara ett skäl att skärpa straffet.

Särskild hänsyn till ungdom vid påföljdsbestämning tas upp till 21 års ålder. Din släkting är därför lite för gammal för att få strafflindring på den grunden. Dock beräknas dagsböter bland annat utifrån gärningsmannens ekonomiska förhållanden, så det faktum att din släkting är student kan innebära att böterna inte blir särskilt höga beloppsmässigt. Det minsta totala belopp som kan utdömas i form av dagsböter är 750 kronor (25 kap 2 § 3 st brottsbalken).

Angående din fråga om körkortet kan återtas är detta visserligen möjligt, men antagligen inte så sannolikt. Regler om återkallelse av körkort finns i 5 kap 3 § körkortslagen. Där anges på vilka grunder ett körkort kan återkallas. Mest relevanta för din fråga är punkterna 5 och 6, där det anges att körkort kan återkallas för den som på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort eller den som med hänsyn till begånget brott eller personliga förhållanden inte kan anses lämplig som körkortsinnehavare. Här blir det upp till en helhetsbedömning av din släktings situation som avgör om körkortet kan återkallas, men personligen har jag svårt att tro att ett ringa narkotikabrott i form av cannabisinnehav ensamt kan utgöra skäl för en körkortsåterkallelse.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (348)
2019-10-01 Behöver jag som tilltalad inkomma med motbevisning i ett brottmål?
2019-09-30 Straff för narkotika
2019-09-27 Strafföreläggande vid narkotikabrott?
2019-09-19 Negativt urinprov

Alla besvarade frågor (73715)