påföljd för innehav av ringa narkotika

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej,Jag undrar om det blir högre/fler dagsböter om man blir stoppad för ringa narkotikabrott och man har två olika narkotika på sig? I detta fall gäller det en ecstasy tablett och ca 0,2g kokain.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår dig rätt så har du blivit dömd för innehav av ringa narkotika, och ej ringa narkotikabrott på grund av eget bruk.

Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar i högst sex månader. (2 § Narkotikastrafflagen)

Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken)

Vid innehav av narkotika varierar dagsböterna beroende på vilken sorts narkotika det är. Straffet kommer alltså bli högre om du har både ecstasy och kokain på dig. Hade du däremot blivit dömd för brukande av ringa narkotika, brukar straffet som riktlinje ligga på 30 dagsböter – oavsett vilken slags narkotika det gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (405)
2020-04-09 Straff för ringa narkotikabrott
2020-03-31 Hur anmäler man narkotikabrott?
2020-03-24 Narkotikabrott, påföljd och belastningsregister.
2020-03-22 Straff och påföljd för narkotikasmuggling

Alla besvarade frågor (78795)