Påföljd för grovt narkotikabrott

2020-07-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej !Min son sim är 21 år sitter häktad för grovt narkotikabrott.Han har erkänt och det är första gången han gjort ett brott.Polisen hade span.och två av 20 st dom hört har erkänt att dom handlat av min son.Ingenting hittas på telefonerDom hittade 240 g kokain,50gr ketamin och 50 gr mdma.Han har ett spelmissbruk som föranlett detta.Brukar ej droger själv och är.mycket ångerfull.Vad på ett ungefär kan straffet bli ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken.

Nä det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis.

Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.

Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). Du förklarar att din son är 21, vilket innebär att han inte kommer få en sådan straffrabatt såvida han inte begick brottet när han fortfarande var 20 år eller yngre.

Det är svårt att ge en exakt bedömning av vad påföljden kan bli men med tanke på mängden ser det ut som att det skulle handla om grovt narkotikabrott då gränsen för grovt narkotikabrott i praxis b.la har ansetts gå vid innehav av 100 g kokain. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen).

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (490)
2021-02-25 Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?
2021-02-21 Vilken brottsrubricering samt påföljd föranleder eget bruk av narkotika?
2021-02-19 Narkotikabrott
2021-02-16 Vad är straffet för fem gram heroin?

Alla besvarade frågor (89563)