Påföljd för att undanhålla egendom vid bodelning

2019-04-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej! För 2 år sedan skildes jag och min företedda fru, vid bodelningen kom det fram att hon endast hade skulder och inga tillgångar. eftersom vi inte skrev något äktenskapsförord vid giftermålet, slutade det med att hon fick rätt till en fjärdedel av min egendom. Nu, två år senare, får jag påminnelser och brev hem till mig, med information om ickebetalda räkningar på egendom hon äger. Denna egendom vet jag att hon har ägt både innan vårt äktenskap samt under äktenskapet, detta kom inte fram under bodelningen. Finns det någon påföljd/straff för att undanhålla information om exempelvis sin egendom eller pengar vid bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning i regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Redovisningsskyldighet

Vid er bodelning hade du och din tidigare fru en så kallad redovisningsplikt. Det innebär att ni båda hade en skyldighet att berätta om alla tillgångar ni hade, för att kunna genomföra en riktig bodelning. (9 kap. 3 § ÄktB). När din tidigare fru inte upplyste om alla tillgångar hon hade, bröt hon därför mot denna regel.

Betalningsanspråk i samband med felaktig bodelning

Vad jag kan se finns det inte någon brottsbestämmelse som gör det straffbart att bryta mot redovisningsplikten. Däremot finns en regel som säger att den make som inte fick ut hela sin andel vid bodelningen, har rätt att få ut denna andel i efterhand (11 kap. 11 § ÄktB). Eftersom din före detta fru undanhöll egendom fick du inte ut den andel du hade rätt till, och du bör därför ha ett giltigt betalningsanspråk enligt regeln.

Påföljden bör alltså inte kunna bli något straff, men däremot att din fru behöver betala den summa som du gick miste om när bodelningen inte genomfördes korrekt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2268)
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad
2019-08-12 Om ena maken bidragit mindre till hushållet, har den ändå rätt till hälften av egendomen vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (72056)