Påföljd för 15 åring

FRÅGA
Hej jag har gjort en dum sak och jag blev fast för det stöld var det. jag har sagt att jag har gjort det hos polisen och allting det var första gången jag är 15 år och allt jag tog lämnade de tillbaka till affärerna nu sa de att jag ska få rättegång jag förstår inte varför jag får rättegång jag har erkännt och är bara 15 år och det var första gången varför bestämmde åklagaren att väcka åtal och kan du snälla ge mig en exempel om vad jag ska få för straff tack. Varorna jag tog var cirka 4000
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Inledningsvis skall sägas att gränsen mellan snatteri och stöld går vid 1000 kr vid olovliga tillgrepp i butik. Om man ser till enbart det ekonomiska värdet av det Du har tagit torde det presumeras att det olovliga tagandet är att betrakta som en stöld, se 8 kap. 1 § brottsbalken här

Då Du är är 15 år gammal så är Du att betrakta som straffmyndig och kan därmed ådömas något av straffen fängelse och/eller böter. Med tanke på din ringa ålder så skall det väldigt mycket till för att fängelse skall bli den påföljd som aktualiseras(krävs "synnerliga skäl" enligt lag). Straffskalan för brottet stöld är fängelse i lägst 14 dagar och maximalt 2 år! I ditt fall är det dock knappast aktuellt med fängelse! Utifrån den praxis som finns så skulle jag säga att det mest aktuella är dagsböter(lägst 30 och högst 150 stycken) om Du blir dömd i tingsrätten. Ett alternativ till påföljd skulle kunna vara att Du döms till ungdomstjänst. Detta är ett oavlönat arbete inom socialtjänstens regi! För att detta skall vara aktuellt krävs ditt samtycke och domstolen har att ta ställning till detta efter att socialnämnden lämnat ett yttrande över saken. Om detta är aktuellt får avgöras från alla omständigheterna i ditt fall och jag kan av naturliga skäl inte med exakthet säga vilken den mest troliga påföljden kommer att bli(om Du döms vill säga).

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81931)