FrågaAVTALSRÄTTAvtal04/10/2016

Pacta sunt servanda

Hej, Vi har ett problem som vi behöver er hjälp med att reda ut. Vi köpte en bostadsrättslägenhet och säljaren vill nu lämna kvar två stora lösa garderober i lägenheten. Inflyttningsdatumet är om en månad och vi kan inte enas med säljaren. Mäklaren hävdar att säljaren har rätt att lämna kvar garderoberna eftersom vi har skrivit på köpekontraktet och garderoberna ingår i avtalet. Med det menar hon att garderoberna finns med på planritningen och lägenhetsbeskrivningen därmed ingår dem.

I annonsen samt lägenhetsbeskrivningen nämns dock endast den ena garderoben och visserligen finns garderoberna med på planritningen men de är inte inbyggda (fasta garderober). Därför har vi trott hela tiden att de självklart ska avlägsnas av säljaren. Vår fråga är nu, har vi någon rätt mot säljaren att kräva hen ta med sig garderoberna då vi absolut inte villa ha de?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I den svenska avtalsrätten finns det en princip som kallas för "pacta sunt servanda" och betyder "avtal ska hållas" på latin. Principen finns inte uttryckligen i lagen men ska ändå följas och innebär att avtal som har ingåtts är juridiskt bindande för parterna.

I ert fall så är det själva avtalet som är det väsentliga och eftersom det där angavs i en klausul om att garderoberna ingår så är det det som gäller. Säljaren kan alltså i princip på rättslig väg få igenom att garderoberna ska stå kvar i lägenheten. Annonserna är inte något man kan lägga vikt på eftersom allt som gäller vid köpet regleras i avtalet, annonserna utgör bara ett utbud och är inget som är rättsligt bindande.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning