Pacta sund servanda

2016-09-02 i Fordringar
FRÅGA
Om jag lovat någon pengar och sedan inte ge det. Vad gäller? Jag har skrivit på summan men det är inte bevittnat.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du anger att du skrivit "på summan". Jag uppfattar det som att du skrivit ett skuldebrev. Enligt allmänna avtalsprinciper så gäller att avtal ska hållas och detta stadgas t.om. uttryckligen i 1 § skuldebrevslagen, vad angår just skuldebrev. Det finns inga specifika formkrav för skuldebrev, utan en underskrift av gäldenären (dvs. dig i detta fall) räcker. Skuldebrev behöver inte vara bevittnade för att vara giltiga. Det sagda hindrar dock inte dig från att åberopa ogiltighet av skuldebrevet med hänvisning till de allmänna avtalsregler som återfinns i avtalslagen, se 28-38 §§ avtalslagen. Sådana ogiltighetsgrunder kan vara att skuldebrevet med hänsyn till omständigheterna vid dess upprättande ska anses var oskäligt (36 §) eller att upprättandet av skuldebrevet gjordes under tvång (28-29 §§).

I regel så är du alltså bunden av det du skrivit under. Det innebär att du juridiskt sett är skyldig att betala. Om du inte betalar kan borgenären (den som du är skyldig) gå till kronofogden för att få ett betalningsföreläggande och sedermera en exekutionstitel (rätt att begära att kronofogden utmäter egendom). Visserligen kan du bestrida betalningsföreläggandet hos kronofogden, och då måste borgenären väcka talan i tingsrätt för att få sin exekutionstitel. Att strunta i att betala tills dess borgenären väcker talan i tingsrätt är dock inte att rekommendera om du inte känner dig självsäker att du t.ex. kan åberopa en ogiltighetsgrund eller vinna målet på annan grund, eftersom att du då kan bli skyldig att betala borgenärens ombudskostnader vid förlust. Dessutom kan räntekostnader tillkomma. Om det skulle gå så långt bör du rådgöra med ett eget juridiskt ombud för att få klarhet i hur du ska göra.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (766)
2021-01-21 Hur gör jag för att kräva in skuld från delägare till samägd egendom?
2021-01-20 När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?
2021-01-19 Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?

Alla besvarade frågor (88540)