På vilket sätt är offentlighetsprincipen relevant för ett privat företag?

Hej. Jag läser information och kommunikation. Har en fråga vad gäller privata företag som ska starta en sida på sociala medier. På vilket sätt är offentlighetsprincipen relevant för företaget då.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras dels i Tryckfrihetsförordningen (TF) och i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighetsprincipen innebär att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). Enligt 2 kap. 4 § TF är en allmän handling en handling som dels är förvarad hos myndighet (2 kap. 6 § TF) och dels är inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 9 § och 2 kap. 10 § TF)

Eftersom det krävs både att handlingen är förvarad och inkommen/upprättad hos en myndighet så omfattas som huvudregel inte privata företag av offentlighetsprincipen. De privata organ som faktiskt omfattas är sådana som utövar myndighetsuppgifter gentemot enskilda (2 kap. 4 § OSL). Vilka dessa privata organ är framgår av bilagan till OSL.

Sammanfattning

Det föreligger ingen skyldighet för privata företag, som de du beskriver i din fråga, att behöva ge ut handlingar till någon som begär det, eftersom handlingar i företaget inte i lagens mening räknas som allmänna. Av den anledningen kommer inte de privata företagen påverkas av offentlighetsprincipen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Saga SthenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo