På vilket sätt är offentlighetsprincipen relevant för ett privat företag?

FRÅGA
Hej. Jag läser information och kommunikation. Har en fråga vad gäller privata företag som ska starta en sida på sociala medier. På vilket sätt är offentlighetsprincipen relevant för företaget då.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras dels i Tryckfrihetsförordningen (TF) och i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighetsprincipen innebär att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). Enligt 2 kap. 4 § TF är en allmän handling en handling som dels är förvarad hos myndighet (2 kap. 6 § TF) och dels är inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 9 § och 2 kap. 10 § TF)

Eftersom det krävs både att handlingen är förvarad och inkommen/upprättad hos en myndighet så omfattas som huvudregel inte privata företag av offentlighetsprincipen. De privata organ som faktiskt omfattas är sådana som utövar myndighetsuppgifter gentemot enskilda (2 kap. 4 § OSL). Vilka dessa privata organ är framgår av bilagan till OSL.

Sammanfattning

Det föreligger ingen skyldighet för privata företag, som de du beskriver i din fråga, att behöva ge ut handlingar till någon som begär det, eftersom handlingar i företaget inte i lagens mening räknas som allmänna. Av den anledningen kommer inte de privata företagen påverkas av offentlighetsprincipen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (337)
2021-04-21 Ta del av inspelade samtal från 112?
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (91430)