På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?

Kan man under äktenskapet göra vad man vill med sin enskilda egendom? Vi är ett äldre par med särkullbarn och en av oss vill redan nu ge sina barn det sommarställe (som de ändå står i vårt testamente att de ska få.) Hur ska det skrivas? Nackdelar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Jag kommer ta upp två möjligheter att överlåta sommarställe till barnen och förklara på ett generellt sätt hur det fungerar. Jag utgår också från att sommarstället är en form av fastighet.

Som utgångspunkt är det fritt för var och en nyttja och använda sin egendom som denne vill, så att ge sina barn ett sommarställe är fullt möjligt. Vad som är värt att beakta är att överlåtelsen av sommarstället kan ske på olika sätt och har olika utfall beroende på vilket sätt man väljer.

Gåva

Det ena sättet är genom att överlåta sommarstället som en gåva. Det man bör beakta är att det som huvudregel kommer att betraktas som ett förskott på arv om inget annat är föreskrivet (6 kap 1 § ärvdabalken). Det innebär att det senare kommer skrivas av från barnets arvslott (man anses redan ha fått en del av sitt arv). Dock så kan man undkomma detta ifall man i gåvobrevet föreskriver att det inte ska ses som förskott på arv. Då förblir det en gåva och barnet har samma arvsrätt som resterande arvtagarna även om denne fått sommarstället i gåva. Jag kan även nämna att Gåvor är skattefria och överlåtelsen kommer inte ha någon skattekonsekvens. Om överlåtelsen sker som en gåva kan man även överlåta den med villkoret att det ska vara enskild egendom, således kan den inte ingå i en senare bodelning.

Det finns även vissa formkrav som måste uppfyllas för att en fastighets gåva ska vara giltigt. Formkraven är dem samma som gäller för överlåtelse av fastighet. Det som krävs är gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring. Det ska vidare ta upp uppgifter om fastigheten och köpeskillingen. I och med att det är en gåva ska köpeskillingen sättas som noll kronor. Utöver det ska det underskrivas av båda parterna, (4 kap 1 § jordabalken) samma formkrav gäller som sagt för att överlåta en gåva (4 kap 29 § jordabalken).

Fördelen med gåva är att det inte kommer att kunna påverka barnet rent arvsrättsligt senare. Andra arvingar har ingen rätt att jämka en gåva för att själva få ut sin laglott, såvida det inte kan jämföras med ett testamente (7 kap 4 § ärvdabalken). Det kan jämföras med ett testamente om gåvogivaren fortfarande har nyttjanderätt till fastigheten eller att gåvan givits precis innan gåvogivarens bortgång.

Förskott på arv

Huvudregeln är som jag nämnde innan att allt barn får under sin livstid av föräldrar är att betrakta som förskott på arv 6 kap 1 § ärvdabalken). Detta innebär att barnen ska avräkna vad dem fått i förskott på arv från deras slutliga arvslott vid arvlåtarens bortgång. Det innebär då att arvingarnas framtida arv minskar genom att dem redan fått ut en del av det.

Slutsats

Så i grunden är skillnaderna att ett förskott på arv kommer att minska arvtagarens arvsrätt efter arvlåtarens bortgång genom att barnet ska avräkna det denne redan fått som förskott på arv. Medan en gåva som inte ska ses som förskott på arv inte påverkar barnets rätt till att få ut lika stor arvslott som resterande arvtagare vid arvlåtarens bortgång.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”