FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/01/2018

På vilka grunder kan LVU komma till stånd?

Mitt barnbarn är nätverksplacerad hos sin farfar pga. att modern inte klarar av barnet. (Föräldrar är separerade) och mamman hindrade pappan från umgänge under ca 10 mån. Barnets pappa (min son) har i 14 månader lämnat negativa drogtester 2g/v samt sedan 4 månader haft umgänge med barnet varannan helg i sin lägenhet. Allt fungerar mycket bra och socialtjänstens planering var att barnet nu skulle bo stadigvarande hos sin pappa från 17 januari i år. Då anmäler farfar till IVO att han är orolig över att barnet ska bo hos sin pappa, han radar upp olika skäl till detta så som pappans tidigare drogmissbruk och att barnet är trotsigt och klängigt efter umgänge. Fakta är att farfar vill ta hand om barnet själv. Socialtjänsten får kalla fötter och ansöker nu om LVU, då pappan inte längre samtycker till nätverksplaceringen samt tycker att han under 14 månader lämnat negativa drogtester och det borde vara tillräckligt nu. Hur stora är chanserna att socialtjänsten får igenom LVU då det finns en vårdnadshavare som är skötsam, har bostad, studerar, lämnat UP i 14 mån, haft fungerande umgänge mm? Det finns inga påtagliga risker för detta barns hälsa och utveckling. Socialtjänsten är inte objektiv utan tar parti för farfar och vinklar det hela. De tar inte hänsyn till barnets stora nätverk som finns hos pappa samt att pappa går med på olika insatser om barnet får bo hos honom. Såsom att barnet får vara hos farfar varannan helg och insyn i bostaden i form av familjepedagoger.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Många faktorer måste vägas in vid socialtjänstens ansökan och domstolens bedömning om ansökan ska beviljas eller ej. Då jag saknar insyn i de övriga omständigheterna och djupare insikt i det du anför här är det svårt för mig att ge dig ett exakt svar men jag kommer att försöka ge dig så mycket vägledning som möjligt.

Barnets bästa

Något som alltid måste beaktas är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut enligt LVU 1 § 5 st. Vid den tidigare placeringen som var "frivillig" skulle även barnets bästa särskilt beaktas 1 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL). Det måste alltså fästas mer vikt vid barnets bästa nu än tidigare. Enligt 11§ LVU ska Socialtjänsten bestämma var den unge ska vistas under vårdtiden.

Man brukar mena att det bästa för barnet är att vara med sin förälder förutsatt att denne kan ta hand om barnet. Av det du beskriver ovan låter det inte som att det finns någonting förutom farfaderns uppgifter som kan utgöra en grund för att pappan är olämplig att ha barnet boende hos sig. Däremot kan det finnas omständigheter som jag inte vet om och därför kan jag inte bedöma hur troligt det är att insatser enligt LVU kommer att göras.

Dina möjligheter att påverka beslutet

Eftersom du är anhörig till barnet men inte barnets förälder har du tyvärr inte så mycket makt att påverka dessa beslut. Om du menar att beslutet angår dig och har gått dig emot kan du överklaga socialnämndens beslut enligt 41§ 1 p LVU. Men som mor- eller farförälder kan det vara svårt att få rätt att överklaga då du inte anses vara rättsligt påverkad av beslutet tyvärr. Däremot, om du kan anses ha ett beaktansvärt intresse av att barnet flyttas till pappan/inte flyttas kan man åberopa det för att få talerätt.

Med denna öppna vägledning avslutar jag mitt svar. Behöver du mer hjälp kan du antingen ställa en ny fråga eller boka tid med en jurist här!

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000