På vilka grunder kan en få ledigt från grundskolan?

FRÅGA
Jag har fått höra att man har rätt till ledighet från grundskolan för politiskt engagemang. Så om jag exempelvis vill delta i en demonstration eller vara med i en debatt under skoltid kan jag få ledigt för det. Stämmer detta? Och under vilka andra omständigheter kan man få ledigt från grundskolan?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som elev i grundskolan kan du av rektorn beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter, skollagen 7 kap 18 §. Beslutet ska grundas i en helhetsbedömning som utgår från din studiesituation, om den förlorade undervisningen kan kompenseras i efterhand samt hur angelägen du är att få ledigt. Det är framför allt vid religiösa högtider och vissa resor som ledighet beviljas. När det kommer till ledighet för politiskt engagemang kan jag dessvärre bara hitta en motion, det vill säga ett lagförslag som en riksdagsledamot har skrivit, på ämnet. Vad jag förstår så röstades dock inte motionen igenom.

Däremot är det upp till varje skola och rektor att avgöra vilka orsaker som faktiskt kan medföra beviljad ledighet. Politiskt engagemang kan ju vara något lärorikt som du som elev gynnas av. Om det dessutom handlar om någon enstaka dag och du ligger bra till med skolarbetet och/eller är tillräckligt motiverad att ta ikapp eventuellt missat skolarbete så är det mycket möjligt att ledigheten skulle beviljas trots allt. Mitt tips är att du argumenterar väl för din sak – om du missar en svensklektion kanske du kan argumentera för att debatten också ger dig kunskap om svenska språket och hur en argumenterar väl. Och om du missar en SO-lektion kan du på liknande sätt argumentera för att demonstrationen också är ett sätt att lära sig om samhället samt en möjlighet för dig att utnyttja din demonstrationsfrihet enligt regeringsformen 2 kap 1 §. Förhoppningsvis kan du på så sätt övertala skolan att en ledighet främst skulle vara till gagn för dig.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (238)
2019-10-11 Vilket ansvar har skolor vid mobbning och våld?
2019-10-01 Vem ansvarar för omhänder­tagen mobiltelefon i skolan?
2019-09-29 Lärares skyldigheter och ansvar i känsliga elevärenden
2019-09-18 Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?

Alla besvarade frågor (73748)