På min arbetsplats har en anställd påstått att hen blir illa behandlad av en annan anställd, vilket inte stämmer. Vad gäller arbetsrättsligt, och kan det vara något brott?

2018-10-09 i Trakasserier
FRÅGA
HejPå min arbetsplats har en anställd (person 1) skickat ett mail till vår chef där personen uppger att denne mår dåligt på arbetet på grund av en annan anställd (person 2). Personen som skickat mailet uppger också att person 2 har sagt saker till person 1 som ligger till grund att denne mår dåligt, bl.a att person 2 sagt att person 1 borde hitta ett annat jobb och att person 1 inte ska prata eller umgås med de andra anställda. Då dessa uppgifter inte stämmer finns det något brott person 1 begår?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

På din arbetsplats har person 1 skickat ett mail till chefen, i vilket person 1 uppger att hen mår dåligt på grund av person 2. Person 1 uppger även att person 2 har sagt flera nedsättande kommentarer till person 1 (dvs. att person 1 borde hitta ett annat jobb, samt att person 1 inte borde umgås med de andra anställda). Du skriver att dessa uppgifter inte stämmer, och undrar om person 1 begår något brott.

Jag drar slutsatsen att person 1 möjligen kan ha gjort sig skyldig till förtal, men att det främst är ett arbetsrättsligt problem. Jag kommer att gå igenom vad som gäller arbetsmiljömässigt, därefter gå igenom vad förtal innebär och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Arbetsmiljö

Det framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här) att arbetstagare ska ha en bra arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Om det förekommer mobbning och/eller trakasserier på arbetsplatsen är det ett arbetsmiljöproblem. På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här).

Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala detta för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här).

I det här fallet har person 1 anklagat person 2 för att ha behandlat person 1 illa. Detta har skett dels genom mailet till chefen, dels genom att person 1 påstår att person 2 har sagt nedvärderande kommentarer till person 1. Om det har skett så som du beskriver det i frågan har person1 betett sig illa gentemot person 2, och detta är inte acceptabelt. Det framgår inte av din fråga hur stor spridning person 1:s uttalanden har fått, men har det nått flera på arbetet har person 1 spridit rykten om person 2.

Förtal

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften ha nått minst en utomstående person. Att påstå att någon har sagt nedsättande kommentarer till en och får en att må dåligt är antagligen tveksamt om det är tillräckligt allvarligt för att utgöra förtal.

Vad du kan göra nu

Angående ryktesspridningen på arbetsplatsen som person 1 har utsatt person 2 för rekommenderar jag att du tar kontakt med skyddsombud, ifall det finns på arbetsplatsen. Om du är medlem i facket kan du kontakta facket.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,



Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (50)
2019-04-20 Vad kan man göra när en kollega uppträder opassande och obehagligt?
2019-04-16 Kan man kränka kollegors religionsfrihet genom att bära slöja på arbetsplatsen?
2019-03-07 Har blivit illa behandlad av en kollega. Är jag skyldig att arbeta tillsammans med denne? Kan chefen omplacera mig?
2019-02-28 Kan jag begära ut mail mellan mina chefer?

Alla besvarade frågor (68021)