På forum skriva om sexualbrott mot barn

FRÅGA
är det olagligt om en person säger att de vill och kommer att göra något brottsligt? (I det här fallet ha sex med minderåriga) Personen är alltså dömd för det tidigare och sprider glatt på t.ex. forum att han tänker göra om det. Kan man inte få stoppa en sån person innan de gör det igen? Det borde väl finnas nån lag som griper där? kan och får polisen avlyssna denna persons telefon för att förhindra detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken och rättegångsbalken, som brukar förkortas BrB och RB.

Brottsligt att berätta om brott?

Det finns inget generellt förbud mot att säga att man vill eller kommer begå brott. Ett viktigt undantag är olaga hot, som dock inte gäller generella uttalanden på t.ex forum, utan endast hot som är riktade direkt mot den som kommer utsättas för brottet (4 kap 5 § BrB). Det finns även andra skäl till varför olaga hot mot uppenbarhet inte är aktuellt i detta fall, och jag lyfte framförallt upp det som ett undantag från att det inte är brottsligt att prata om brott.

Stämpling

Även om det inte finns något generellt förbud mot att tala om att begå brott, kan det under vissa omständigheter falla under de så kallade osjälvständiga brotten. Osjälvständiga brott är sådana som måste "hakas på" ett annat brott, i detta fall våldtäkt av barn (6 kap 4 § BrB). Det osjälvständiga brott som, beroende på omständigheterna, skulle kunna vara aktuellt är stämpling till våldtäkt av barn (6 kap 15 § BrB).

För att dömas för våldtäkt av barn är det tillräckligt att ha sex med någon som är under 15 år, medan man själv är minst 15 år (6 kap 4 § BrB). Det är detta rekvisit som behöver diskuteras utifrån stämplingsbrottet. Stämpling innebär att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen, försöker förmå någon annan att begå brottet eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.Vidare stadgas att man inte ska dömas för stämpling om faran för att brottet skulle fullbordas varit ringa eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är mindre allvarlig (23 kap 2 § 3 och 5 st BrB). Inte heller för stämpling är det alltså tillräckligt att berätta om brottet, utan det kräver någon form av iblandning av någon ytterligare person, som har en betydligt aktivare roll än att bara vara åhörare i ett forum. När saken som nu diskuteras i forum, får sägas förutsättas att åtminstone två personer tillsammans och seriöst planerar för brottet.

Sammantaget framstår det för mig som osannolikt att stämplingsbrottet blir aktuellt nu. Om personen träffar barnet för att ha sex kan det utgöra försök till våldtäkt av barn eller, om samlaget sker, en fullbordad våldtäkt av barn, men som jag förstår din beskrivning är det inget som tycks ha skett (utöver det han dömts för tidigare).

Grooming

Även om något brott inte framgår av vad du skrivit, låter det sannolikt att personen kan ha begått det som ofta kallas grooming. Grooming, eller kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte som brottet benämns i svensk rätt, är att i syfte att begå till exempel våldtäkt av barn föreslår en träff eller stämmer träff med barnet (6 kap 10 a § BrB). Jag vill betona att det inte behöver förekomma något tvång vid sexualbrotten mot barn; tvärtom kan gärningen vara helt ömsesidig. Jag vet inte närmre vad som står i forumet, men möjligen ger det någon ledning för huruvida sådan kontakt förekommer mellan gärningspersonen och en minderårig.

Avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation

Polisen kan i vissa fall vid förundersökningar ges tillstånd att övervaka eller avlyssna samtal, SMS-konversationer, chattar med mera. Ett sådant exempel är vid förundersökningen av våldtäkt av barn, och även försök, förberedelse och stämpling till detta. Grooming berättigar dock inte till någon av dessa åtgärder (27 kap 18 § 2 st 1 p RB). Våldtäkt av barn, och försök, förberedelse och stämpling, berättigar också under vissa omständigheter till hemlig rumsavlyssning (27 kap 20 d § 2 st 4 p e RB).

Slutsatser

Sammantaget finns det enligt min bedömning bara ett brott som med viss sannolikhet känns aktuellt, nämligen kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (vilket inte ens låg inom din fråga). Det är inget brott som berättigar till hemliga tvångsmedel såsom övervakning eller avlyssning av kommunikation.

Jag hoppas att jag kunnat ge dig, och andra med liknande frågor som t.ex googlar fram detta svar, en godare koll på hur rättsläget ser ut kring att tala om att begå brott och att kontakta minderåriga i sexuellt syfte.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (242)
2019-08-15 Sexuellt ofredande av trettonåring
2019-08-05 ​Olagligt att köpa sex men inte att ta betalt för sex
2019-07-31 Kan man anmäla ett sexualbrott som man utsattes för som barn?
2019-07-30 Sexuellt ofredande 6 kap 10 § BrB

Alla besvarade frågor (72228)