Övertar testamentagarens barn arvsrätten då testamentstagaren dör före testator?

2017-07-31 i Testamente
FRÅGA
Kvinna o man bor ihop på gamla dar, kvinnan har ett barn sen tidigare (vuxet). Testamente skrivs att kvinnan ska ärva mannen + mannens syskon, (mannen har ej har egna barn utan bara syskon). Så dör kvinnan och mannen hamnar på "ålderdomshem"... vad händer nu, har kvinnans barn arvsrätt? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring vad som händer med testamenterat arv då testamentstagaren dör före testatorn.

Till att börja med regleras frågor om arv och testamente i ärvdabalken (ÄB).

I svensk rätt ärver arvingar enligt den legala arvsordningen förutsatt att arvslåtaren inte har upprättat ett testamente som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Ett testamente fungerar på så sätt som ett alternativ till den legala arvsordningen (med begränsningen att testatorn inte helt och hållet kan testamentera bort sitt barns arvsrätt).
Ett testamente ska alltså tolkas i ljuset av testatorns vilja och därmed testamentets ordalydelse.
(2 kap. och 11 kap. 1 § ÄB).

I ditt fall får testamentet antas innebära att mannens vilja är att kvinnan och mannens syskon ska ärva hans kvarlåtenskap efter hans död och ingen annan än dessa. Av den anledningen ger testamentet inte uttryck för att mannens vilja skulle vara att kvinnans barn skulle ärva en del av hans kvarlåtenskap. Rimligtvis borde mannens kvarlåtenskap istället fördelas mellan hans efterlevande syskon i enlighet med testamentets ordalydelse.
Om situationen hade varit så att testamentstagaren (kvinnan) hade avlidit före testatorn och testamentstagarens barn hade varit berättigad att överta arvet enligt den legala arvsordningen, så antas testatorns vilja vara att arvet skulle övergå till testamentagarens barn. Men om mannen inte hade valt att upprätta ett testamente så hade varken kvinnan eller kvinnans barn ändock haft någon arvsrätt i enlighet med den legala arvsordningen, då sambor eller styvbarn inte är berättigade arvingar enligt dessa bestämmelser.
(11 kap. 6 § och 2 kap. ÄB).

Arv kan enbart tagas av en levande person och testatorns vilja övergår inte riktigt till andra arvsklasser på samma sätt som arvsrätten gör enligt den legala arvsordningen. Om kvinnans barn ska ha rätt till att ”ta över” arvsrätten måste testarn därför göra en testamentsjustering och ge kvinnans barn denna rätt. I övrigt så har kvinnans barn självklart arvsrätt gällande kvinnans egna kvarlåtenskap.
(1 kap. 1 § ÄB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2973)
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente

Alla besvarade frågor (97404)