Övertalad att upprätta testamente under psykisk störning

2017-06-13 i Testamente
FRÅGA
HejMin halvsyster (samma far) har i en utsatt beroende situation när hon mådde psykiskt dåligt, övertalats skriva testamente där en avlägsen släkting ska ärva. Hon var mycket ensam o utsatt. Nu ångrar hon detta! Dom har också tömt hans bankfack och konto och tagit värdesaker "som inte fått plats" i hennes mindre lgh "du får när du behöver" Dom vägrar nu ge tillbaka då hon vill ha tillbaka guld o pengar då hennes pension är låg. Inget blev skrivet.Kan hon bara skriva, undertecknat, att hon ångrar testamentet? Hur gör hon att få sina pengar o juveler? Hon är 82årTacksam för svar.mvh maktlös syster.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 13 kap ärvdabalken(ÄB) kan vi läsa om ett testamentes ogiltighet.

I 13 kap 2 § ÄB står det att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Under detta begrepp faller inte bara ett permanent sjukdoms- eller störningstillstånd utan även ett tillfälligt sådant t.ex. på grund av en fysisk sjukdom eller spritförtäring. Det finns däremot ett krav på orsakssamband, alltså att den psykiska störningen ska ha påverkat testamentets innehåll.

13 kap 3 § första stycket ÄB handlar om obehörig påverkan på testator. T.ex. att testamentet upprättats på grund av missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning. Det som krävs är alltså att din halvsyster befunnit sig i ett visst tillstånd av t.ex. oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning och att utnyttjandet av detta har påverkat testamentets innehåll.

Den som hävdar ett testamentes ogiltighet utifrån någon av ovanstående grunder har bevisbördan för att testator(den som skrivit testamentet) varit påverkad av psykisk störning eller blivit vilseledd och att det i sin tur har påverkat innehållet i testamentet. Det går inte att definitivt veta om testamentet kan ogiltigförklaras utifrån de omständigheter du beskrivit, men det verkar helt klart finnas en chans att testamentet skulle kunna ogiltigförklaras enligt både 2 och 3 §§. Men det är som sagt den som hävdar ogiltigheten som har bevisbördan.

Eftersom din syster fortfarande är i livet går det självklart också att återkalla testamentet. 10 kap 6 § ÄB talar om hur testamentet kan återkallas. Man kan upprätta ett nytt testamente där det framgår att det gamla inte gäller. Man kan också riva sönder ett testamente. Eller på annat sätt otvetydigt ge till känna att man återkallar en del eller hela testamentet.

Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94236)