FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/02/2019

Övertaganderätt för makar och sambos

Vad innebär övertaganderätten och vad gäller för sambor samt äkta makar vid separation från fastighet, lägenhet samt hyresrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övertaganderätt för makar

Övertagande av bostad för makar regleras i Äktenskapsbalken. Lagen säger att den som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den avräknad på sin lott. Man ser här till om övertagandet kan anses skäligt (elfte kapitlet 8 § Äktenskapsbalken, ÄktB).

Två rekvisit ska vara uppfyllda; behovet och skäligheten. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Sammanfattningsvis är det den av makarna som har bäst behov av bostaden. Ett annat exempel är om bostaden är handikappanpassad (elfte kapitlet 8 § Äktenskapsbalken, ÄktB).

Utöver behovsbedömningen ska övertagandet vara skäligt. En släktgård som gått i arv i generationer kan göra att skäligheten i ett övertagande ifrågasätts. Vidare handlar det om argumentation, t.ex. vad som är bäst för barnen.

Om båda rekvisiten är uppfyllda har maken rätt att överta bostaden, med undantag för de tre punkterna som beskrivs i sjunde kapitlet, 4 §, andra till fjärde punkten, ÄktB. Här nämns egendom maken fått i gåva och som ska vara mottagarens enskilda och egendom maken fått genom arv eller testamente och som ska vara dennes enskilda. Om någon av dessa punkter är uppfyllda gäller inte övertaganderegeln.

Om den gemensamma bostaden övertas av den andra maken ska den övertagande maken betala motsvarande belopp i pengar till maken som blivit av med bostaden. Detta är dock enbart om den övertagande maken inte betalar med egendom från giftorättsgodset, som är första alternativet (elfte kapitlet 10 § ÄktB).

Till skillnad från vid samboförhållanden inkluderar man fast egendom i lagen här. Alltså, för äkta makar får man även överta fast egendom och inte bara bostadsrätt eller hyresrätt.

Övertaganderätt för sambos

Övertaganderätten för sambos regleras i Sambolagen. Här kan först och främst nämnas att, som jag skrev ovan, regeln gäller enbart hyresrätt och bostadsrätt, och inte fast egendom. Denna regel är därför inte lika långtgående som den för makar. Vidare kan nämnas att det är enbart bostad som inte är samboegendom som omfattas av denna regeln.

Här är det den sambo som bäst behöver bostaden som får den. Oftast är det den som ska ha barnet som har bäst behov. Regeln i princip förutsätter att paret har barn tillsammans, annars krävs synnerliga skäl. Exempel på synnerliga skäl kan vara att kvinnan är gravid.

Precis som vid övertaganderätten för makar så ska den som övertar bostaden ersätta den andra parten för värdet. Detta gäller dock inte vid hyresrätt, där utgångspunkten är att ersättning inte behöver betalas. Värdet ska först betalas av genom samboegendom och därefter vad som fattas i pengar (22 § SamboL).

Viktigt att nämna här är också att det inte går att avtala bort denna regel, den är tvingande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”