Övertaganderätt

Hej! Min sambo och jag ska separera och vi vill båda att jag ska överta hyreskontraktet som nu står på honom. Jag kommer ha barnen mesta delen av tiden nämligen. Min fråga är om hyresvärden vägrar låta mig ta över den kan vi då göra en bodelning så att jag får den? Måste en domare ha godkänt den för att det ska fungera? Och om så är fallet, hur får jag en domare att godkänna/se över bodelningen?

Mvh Linda

Lawline svarar

Hej,

Enligt jordabalken har du som sambo övertaganderätt till lägenheten som ett slags besittningsskydd.

JB 12:47 2st: Om en hyresgäst, som är gift eller samboende och vars make eller sambo ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller vidtar någon annan åtgärd för att få det att upphöra eller om han eller hon i annat fall inte har rätt till förlängning av avtalet, har maken eller sambon, om han eller hon har sin bostad i lägenheten, rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del, såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom eller henne som hyresgäst.

En sambo kan endast nekas rätten till övertagande om en förverkandegrund föreligger.

Gällande din lösning om överlåtelse av hyresrätten från honom till dig kan följande bestämmelse hjälpa:
I 12 kap 34 § JB stadgas att en hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Tillståndet kan förenas med villkor.

Således bör den lösning som du föreslår vara lämplig, såtillvida att hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen.

Hoppas att du fick din fråga besvarad,

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000