FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt20/06/2022

Övertagande av studentlägenhet

Min syster har en studentlägenhet. Hon har nu pluggar klart på sitt universitet och ska nu utomlands för att testa arbete där. Jag som lillebror undrar om jag på något sätt kan bo i hennes lägenhet. Tappar hon rätten till den nu när hon har pluggar klart eller kan hon säga att hon vill testa arbeta utomlands ett eller två år så kan jag bo där?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du helt enkelt undrar om du kan ta över din systers studentlägenhet, vilken är en hyresrätt. Jag ska besvara frågan genom att först beskriva hur lagen fungerar kring övertagande av hyresrätt, sedan förklara vad lagen säger om andrahandsuthyrning, och till sist tillämpa detta på ditt fall.

Jag kommer att utgå ifrån att du inte studerar. Den lag som reglerar hela denna fråga är 12 kapitlet i jordabalken (1970:994), vilket förkortas till JB.

Övertagande av hyresrätt

Huvudregeln är att en hyresrätt inte får överföras mellan människor utan hyresvärdens godkännande (12 kapitlet 32 § JB). Undantag finns i 33 – 37 §§ i 12 kapitlet JB. 33 § berör endast make och sambo som vill överta bostaden, 34 § gäller när någon närstående (bl.a. syskon) till den som innehar hyresrätten vill ta över den, men 34 § kräver att båda har bott i lägenheten.

35 § handlar om byte av hyresrätt mot en annan hyresrätt, 36 § handlar om när hyresrätten används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet, och 37 § handlar om när det offentliga är hyresgäst.

Andrahandsuthyrning

Enligt 12 kapitlet 39 § JB får en hyreslägenhet inte hyras ut i andra hand om inte hyresvärden ger sitt samtycke. 40 § gör ett undantag till detta, som innebär att hyresnämnden kan ge samtycke till andrahandsuthyrning, oavsett vad hyresvärden säger. Detta sker dock endast under vissa speciella omständigheter.

Ditt fall

Jag kan först konstatera att din syster inte bara kan låta dig bo där och själv låtsas bo där, för då kommer hon (och du) att förlora lägenheten helt och hållet. Detta gäller enligt 12 kapitlet 42 § 3 punkten JB.

Som du ser ovan finns heller ingen möjlighet för dig att överta lägenheten utan hyresvärdens samtycke då du inte bor tillsammans med din syster. Hyresvärdar för studentlägenheter har dessutom alltid ett krav på att man ska studera för att man ska få bo där, och det är sällan de tillåter fler än 1 person per studentlägenhet.

Andrahandsuthyrning är inte heller möjligt för er. Hyresvärdar för studentlägenheter godtar i regel aldrig andrahandsuthyrning, och som du ser behövs dennes samtycke. Hyresnämnden kommer inte heller att ge samtycke, då studentlägenheter exklusivt är ämnade att användas för studenter, vilket du ej är.

Min bedömning är därför att du inte kan bo där. Dock har jag inte sett hennes hyresavtal så jag kan inte säga något bestämt. Jag har dock aldrig hört talas om en studentlägenhet man kan överlåta till ett syskon eller som man kan hyra ut i andra hand, så det är ytterst osannolikt att din systers kontrakt skulle fungera annorlunda.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare