Övertagande av hyresrätt vid bodelning för sambo

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har bott ihop i en lägenhet i 1 år. Jag är skriven på kontraktet men inte han. Har han rätt att ta över min lägenhet nu när vi ska flytta isär? Ska man ha bott ett visst antal år för att hyresvärden ska gå med på det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din sambo har rätt ta över lägenheten eller inte och vad som krävs för detta regleras dels i sambolagen och dels i jordabalken kapitel 12, även kallat hyreslagen.

Till att börja med måste utredas om lägenheten som ni bor i utgör samboegendom. För att så ska vara faller krävs att lägenheten förvärvats för gemensam användning och att den används som eran gemensamma bostad, sambolagen3, 5§§

Om du exempelvis förvärvade hyresrätten till lägenheten innan du träffade din sambo räknas det normalt inte som att lägenheten är införskaffad för gemensam användning. Om lägenheten införskaffades under tiden förhållandet pågick föreligger istället en presumtion för att den är införskaffad för gemensam användning.

Om lägenheten anses utgöra samboegendom har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att överta den i bodelningen, förutsatt att ersättning lämnas för detta, sambolagen 16§. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det är svårt att säga någonting om skäligheten utan att veta mer om omständigheterna.

Om lägenheten inte utgör samboegendom ska den inte heller ingå i en bodelning och din sambo har då ingen rätt att överta lägenheten enligt denna regel.

Även om lägenheten inte utgör samboegendom, den har alltså inte förvärvats för gemensam användning, så finns det en möjlighet för din sambo att överta lägenheten. Det krävs då att din sambo är den som bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det, sambolagen 22§. Viktigt att tänka på är också att kravet på att få överta lägenheten måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde eller 3 månader från det att sambon flyttar ut från lägenheten. Det krävs alltså en hel del för att ett övertagande ska bli aktuellt genom denna regel och det är svårt att säga någonting om det utan att veta mer om omständigheterna.

Huvudregeln är att du som hyresgäst inte får överlåta hyresrätten till en annan person utan hyresvärdens samtycke, jordabalken 12:32. Men om din sambo har fått överta lägenheten genom bodelning så krävs inte hyresvärdens samtycke, jordabalk 12:33. Detsamma gäller om din sambo övertagit lägenheten enligt regeln i 22§ sambolagen, alltså när den inte räknas som samboegendom. Det krävs alltså inte för de här fallen att ni har bott tillsammans i ett visst antal år eftersom hyresvärdens samtycke inte blir aktuellt.

Är det så att du frivilligt vill överlåta lägenheten till din sambo gäller istället jordabalken 12:34. Om inte hyresvärden vill gå med på det krävs tillstånd från hyresnämnden. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om det är skäligt att hyresvärden går med på överlåtelsen vilket i princip innebär att den som vill ta över hyresrätten ska ha rimliga förutsättningar att betala hyran. Vidare krävs att man varit sammanboende i cirka 3 år.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2392)
2019-09-14 sambor och deras egendom
2019-09-13 Sambo nekas tillträde till bostad, rätt till sina tillhörigheter
2019-09-09 Vad som avses med sambor
2019-09-09 När gäller sambolagen och vad innebär den för det fall vi separerar? Hur blir det om en av samborna dör och personen äger ett hus: måste den andre sambon flytta då eftersom det inte är dennes hus? Blir vårt gemensamma barn ägare? Hur gör jag då om barnet

Alla besvarade frågor (72862)