Övertagande av hyresrätt - sambo

Hej! Är sambo med 3barn var en är gemensam. Han står på hyreskontraktet. Vad har jag för rättigheter att överta lägenheten utan hans medgivande. Finns inget samboavtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår frågan som att du funderar över om du, vid en eventuell separation mellan dig och din sambo, skulle ha möjlighet att överta er lägenhet som innehas med hyresrätt. Frågan är reglerad av sambolagen (SamboL).

Separation mellan sambos

När du och din sambo separerar har ni, eller en av er, rätt att begära bodelning i enlighet med 8 § SamboL. Det som delas i en sådan sambodelning är den gemensamma bostaden och bohaget, om detta har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Att en hyresrätt omfattas av regleringen framkommer i 5 § SamboL. Slutsatsen av detta är att en hyresrätt räknas som samboegendom och ska upptas i bodelningen om hyreskontraktet skrevs under med avsikten att ni båda skulle bo i lägenheten tillsammans. Om din sambo hade hyreskontraktet sedan innan ni träffades kommer lägenheten inte att räknas som samboegendom och ska då inte tas upp i en framtida bodelning.

Om lägenheten är samboegendom

I detta fall ska, som sagt, lägenheten upptas i en bodelning. Du ska då begära bodelning och enligt 16 § SamboL hävda att du har störst behov av lägenheten. Exempelvis kan det bedömas som att du har störst behov av denna om du kommer ha vårdnaden om barnen eller om barnen ska bo den huvudsakliga delen av tiden hos dig. Hänsyn kan också tas till vilken av samborna som har lättast att skaffa en ny lägenhet, på grund av ekonomiska skäl eller tid i bostadskö.

Om lägenheten inte är samboegendom

Om lägenheten inte skulle räknas som samboegendom på grund av att den inte har förvärvats för gemensamt bruk, om din sambo skaffade lägenheten innan ni träffades, så finns fortfarande viss möjlighet för dig att överta hyreskontraktet. I sådana fall blir 22 § SamboL gällande och det krävs då tungt vägande skäl för ett övertagande. Exempelvis om du ska ha ensam vårdnad om barnen och dina möjligheter till att skaffa annan bostad är kraftigt begränsade så kan detta bli aktuellt.

Slutsatser

Om du kommer ha möjlighet att överta lägenheten beror alltså i första hand på om den räknas som samboegendom eller inte. Sedan görs en bedömning av om du har större behov av lägenheten än din sambo, där det krävs starkare skäl för ett övertagande om lägenheten inte är samboegendom. Jag vet inte så mycket om din situation, så jag kan inte uttala mig om hur det skulle bedömas i ditt enskilda fall. Om du och din sambo kommer ha liknande livssituation; ha barnen varannan vecka och liknande ekonomiska förutsättningar, så finns det inte skäl som talar för att du ska få överta lägenheten. Det krävs med andra ord att du behöver bostaden bättre än din sambo och kan bevisa detta.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med följdfrågor eller andra funderingar.


Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning