Övertagande av hyresrätt när en familjemedlem avlider

Hej.

Jag och min son har bott hos min far i 2 år nu den sista. Han har nu skelettcancer, prostatacancer mm mm och vet ej hur länge han kommer leva. Det är en hyresrätt han har. Har min son rätt att ta över kontraktet när han dör? Han har jobb.

Lawline svarar

Hyresavtal regleras i jordabalkens 12:e kapitel, även kallat hyreslagen. Som huvudregel gäller att en hyresgäst inte får överlåta hyreslägenheten utan hyresvärdens godkännande (se 32 § hyreslagen). Om hyresvärden inte godkänner en överlåtelse kan hyresgästen i vissa fall ha rätt att överlåta hyresavtalet ändå genom en ansökan hos Hyresnämnden. Ett av fallen är när en hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin bostadslägenhet vill överlåta den till en närstående som hen varaktigt sammanbor med (se 34 § 1 st. hyreslagen). Även dödsboet efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en lägenhet på samma villkor (se 34 § 2 st. hyreslagen). För godkännande av Hyresnämnden krävs även att det är en förändring som hyresvärden skäligen kan nöja sig med, utgångspunkten är att den nya hyresgästen ska kunna betala hyran själv samt vara skötsam.

Som närstående räknas föräldrar, barn, syskon och andra närmare släktingar. Exakt hur lång tid som räknas som varaktig är inte helt klart men man brukar tala om en gräns på minst 3 år. För att anses som sammanboende bör hyresgästen och den närstående till större delen haft gemensamt hushåll och i övrigt brukat lägenheten gemensamt. Bedömningen görs utifrån hur hemmet varit organiserat och hur lägenheten använts. Centrala frågor kan vara hur de boende använder utrymmen i lägenheten tillsammans, om de spenderar tid tillsammans (t.ex. vid måltider) och om de delar på ansvaret för hushållssysslor och kostnader för boendet. Det ska alltså inte vara fråga om en vanlig inneboende.

Det finns inga lagstadgade krav på att den som vill överta lägenheten ska vara folkbokförd på adressen, utgångspunkten anses dock vara att en folkbokföringsuppgift korrekt återspeglar personens boende. För att den som inte är folkbokförd på adressen ska kunna överta lägenheten krävs det oftast att personen i fråga har en rimlig förklaring till den felaktiga folkbokföringsuppgiften. Man kan alltså räknas som sammanboende även fast den närstående inte haft sin folkbokföringsadress på lägenheten, det är den faktiska boendesituationen som ska vara avgörande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000