Övertagande av hyresrätt efter samboskap

FRÅGA
Hej!Önskar ett enklare och tydligare svar på detta: ett par är sambos i en hyresrätt som tex endast han står på kontraktet för. Hon är skriven c/o på adressen. Vid en separation kan hon bo kvar, överta kontraktet enligt sambolagen? Hur bevisar man samboskapet om man ej står på kontraktet? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur bevisar man ett samboskap?
Ett samboskap kännetecknas av samlevnad under ett äktenskapsliknande förhållande. Vad som avses är alltså två personer som stadigvarande bor tillsammans med en avsikt att fortsätta bo tillsammans. Man ska vara i ett parförhållande där ett sexuellt samliv antas föreligga. Detta behöver dock inte bevisas. Något annat som presumerar/tyder på samboskap är att man har ett gemensamt hushåll, d.v.s. att man delar på vardagliga sysslor och till viss del har ett ekonomiskt samarbete. Det är helt och hållet den objektiva situationen och relationen i det enskilda fallet som blir avgörande. Om samborna skulle ha barn tillsammans eller vara folkbokförda på samma adress kan man i regel utgå från samboskap. Att vara skriven c/o på adressen (och få sin post skickad till hyresrätten) är därför något som starkt skulle tyda på att samboskap föreligger.

Vem har rätt att bo kvar/överta ett hyreskontrakt?
När det endast är mannen som står skriven i hyreskontraktet innebär detta att hyresrätten inte utgör samboegendom. Detta gör att vi hamnar i 22 § sambolagen som föreskriver att den andra sambon, vid samboskapets upplösning, endast har rätt att överta bostaden förutsatt att denne bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Här kan tilläggas att synnerliga skäl är en väldigt hög ribba, men det skulle exempelvis kunna bli aktuellt om kvinnan är gravid och inte har någon annanstans att ta vägen.

Hoppas svaret varit till din hjälp!

Mvh,

Nina Erlandsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2960)
2021-07-25 Sambos gemensamma husdjur vid separation
2021-07-24 Kan en bostad vara sambornas gemensamma även om jag har betalat för den själv?
2021-07-23 Hur länge får efterlevande sambo bo kvar i bostaden efter att den gått i arv?
2021-07-22 Har sambo rätt till hälften av huset vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (94177)