Övertagande av hyresrätt

2016-03-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi ska skiljes. Hyreskontraktet står på maken, med hans mamma som borgenär. Han vill inte bo kvar, det vill jag. Vi har ett gemensamt barn på 10 år. Frågade hyresvärden om jag kunne ta över kontraktet med min mamma som borgenär. Tyvärr godkänte han inte detta. Hur stiller detta sig? Fins det något sätt jag kan få tatt över hyreskontraktet endå? Eller måste vi båda flytta förr att maken inte vill bo kvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När makar eller sambor väljer att gå skilda vägar uppkommer vanligen frågan om vem som ska behålla bostaden. Huvudregeln är att en hyresrätt inte får överlåtas utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § jordabalken). Dock finns ett undantag vad gäller makar (och sambor). Den maken som har tilldelats hyresrätten vid bodelningen, har rätt att överta bostaden utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 33 §).

Hyresrätten måste emellertid ses som makarnas gemensamma bostad. En bostad räknas som gemensam om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § äktenskapsbalken). Det krävs sålunda inte att båda makarna ständigt och endast bor i denna bostad, utan det är huvudsakliga syftet med bostaden som är det väsentliga. Utifrån din frågeställning tycks er hyresrätt vara er gemensamma bostad, därför har du rätten att ta över hyreskontraktet (om du får bostaden efter bodelningen som ska ske när ni skiljer er). Ni båda måste alltså inte flytta. Hyresvärden måste acceptera dig som hyresgäst och får inte neka dig på grund av exempelvis låg inkomst eller att du inte har en borgenär. Du bör snarast underrätta hyresvärden om att du avser att överta hyreskontraktet.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1747)
2020-09-27 Kan man ha rätten att skriva in sitt barn i sitt hyreskontrakt?
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?

Alla besvarade frågor (84432)