Övertagande av hyreskontrakt vid separation eller död

2017-06-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Om jag flyttar in i en hyreslägenhet där en annan person har hyreskontraktet, hur blir det om vi sen separerar eller om han dör? Står jag utan bostad då?MVHEva Hägglund
SVAR

Hej!

Beroende på om ni är gifta eller om ni är sambos så finns det lite olika regler. Som utgångspunkt är det egentligen ingen som får ta över en hyreslägenhet utan hyresvärdens samtycke. Dock finns det undantag beroende på familjesituation. Hyresvärden måste exempelvis acceptera en hyresgäst som fått sig kontraktet tilldelat efter en bodelning eller när hyrestagaren avlidit. Jag redogör för några av de olika situationerna här nedan:

Gifta skiljer sig och bara en står på kontraktet: Om ett äktenskaps upplöses så ska det förrättas bodelning mellan makarna. (9 kap 4 § Äktenskapsbalken) Vid skilsmässa får den med störst behov av den gemensamma bostaden bo kvar. För att den som inte står på kontraktet ska få överta det krävs dock att det kan anses skäligt. Eftersom att det handlar om hyresrätt så är det fullt möjligt att överta bostaden även fast den andre står på kontrakten. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses vara skäligt. Tex att den ena maken har svårare än den andra att hitta bostad pga ekonomiska förhållanden osv.

Gifta med barn: Är det så att det finns barn med i förhållandet så ska även det tas med in i bedömningen. Då är det den som ska ha barnet boende hos sig som kan anses bäst behöva bostaden.

Sambos förvärvat bostaden för gemensamt bruk: När ett sambo äktenskap upplöses så finns det inget krav på att man måste bodela. Utan bodelning sker om den ena sambon begär det enligt 8 § Sambolagen. Vid en bodelning när ett samboförhållande upphör så ska samboegendom ingå. Samboegendom är bostad och bohag. Har ni förvärvat hyresrätten i syfte att ni ska leva i den tillsammans så utgör den samboegendom och det spelar då ingen roll att den ena sambon står på kontraktet utan ni får då vid en eventuell bodelning se vem som ska få lägenheten. När sambor som skaffat bostad tillsammans separerar gäller som vid skilsmässa att den som bäst behöver lägenheten får bo kvar. Utöver gemensamma barn kan exempelvis ekonomin spela in när det bedöms vems behov som är störst, liksom om man kan få bostad via kontakter, släkt eller föräldrar. Är det svårt att avgöra vem som har störst behov kan en bodelningsförrättare tillsättas av tingsrätten.

Sambos inte skaffat lägenheten för gemensamt bruk: Om sambor inte har skaffat lägenheten tillsammans och inte har några gemensamma barn blir det i regel den som har kontraktet som får behålla lägenheten. Om det finns ett gemensamt barn att ta hänsyn till och barnet ska bo med den föräldern som inte står på kontrakten så kan denne sambon tilldelas kontraktet eftersom hon då anses ha störst behov av lägenheten. Om en sambo flyttar ut ur den andres lägenhet, som inte är samboegendom, men senare vill göra anspråk på att få överta hyreskontraktet så måste det ske inom tre månader.

När någon dör i ett äktenskap: Som efterlevande maka har man rätt att överta hyresrätten. Det gäller även om den döde maken har stått på hyreskontraktet. Hyresvärden måste acceptera överlåtelsen och ska heller inte pröva om den efterlevande maken är godtagbar som hyresgäst. Som efterlevande partner har man även rätt att överta hyreskontraktet även om det skulle vara så att den döde maken har sagt upp hyreskontraktet före dödsfallet.

Sambo som står på kontraktet dör: Om en hyresgäst dör har efterlevande make eller sambo som bor i lägenheten rätt att överta hyresrätten. Den efterlevande sambon får alltså bo kvar och har rätt att ta över den döde sambons kontrakt utan hyresvärdens samtycke. Skulle den ena sambon dö så gäller är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning. Skulle den sambon som inte står på hyreskontraktet vilja ta över bostaden räcker det alltså med att inte begära bodelning för att få bo kvar i hyresrätten.

Så sammanfattningsvis: Beroende på hur din situation ser ut, om ni är sambos, eller är gifta, det finns barn eller ej, så finns det relativt goda chanser att få överta hyresrätten vid upplösning av partnerskapet eller vid den andres död.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2011)
2021-07-26 Vem ska teckna bostadsrättstilläggsförsäkring?
2021-07-25 Störningar i Hyresrätt
2021-07-25 Störiga grannar - vilka åtgärder kan vidtas?
2021-07-25 Vem ansvarar för trasig tvättmaskin i en hyresrätt

Alla besvarade frågor (94216)