Övertagande av gemensam bostad vid bodelning för sambor

Min dotters sambo och hon köpte ett hus tillsammans för några år sedan. Han jobbade, hon studerade och skötte hemmet. De fick ett barn, nu tre år. Hon har varit hemma och skött barn och hus, Helammade. Nu är barnet på dagis. Hon söker jobb. Som en blixt från klar himmel vill sambon separera. Packade och gick och krävde halva tiden med barnet. Hela hennes existens rämnar och hon blir inte en harmonisk mamma.

Äger halva huset. Har ett av två lika stora lån på huset. Skulle vilja bli boendeförälder och bo kvar i huset med närhet till förskola och skola. Svårt att acceptera allt. Tror inte på 50 - 50 nu.

Vad har hon för möjligheter att komma framåt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

För frågor som reglerar sambor är sambolagen tillämplig (se https://lagen.nu/2003:376) Frågor om vem som ska ta över gemensam bostad efter en separation av sambor kan lösas på två sätt. Det ena sättet är att samborna gemensamt reder ut vilka egendomar som ska tillfalla vem. Då behövs ingen formell bodelning. Skulle någon eller båda samborna begära bodelning kommer dessa frågor redas ut i bodelningen (se https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Viktigt att poängtera är att begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphör (se https://lagen.nu/2003:376#P8S2).

Lagrum angående bodelning mellan sambor finns i sambolagen 8 § (https://lagen.nu/2003:376#P8S1) och framåt. Observera att sambolagen inte är tvingande (förutom övertagande av bostad i vissa fall, se https://lagen.nu/2003:376#P22S1), och parterna kan alltså själva bestämma vad som ska gälla vid deras bodelning. Kommer parterna inte överens kan lagen vara ett stöd. Sluts ingen överenskommelse över vad som ska gälla kan en part ansöka till domstol om att bodelningsförrättare ska förordnas (se https://lagen.nu/2003:376#P26S1) samt https://lagen.nu/1987:230#K17P1S1).

I bodelningen kommer samboegendomen delas upp mellan parterna. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (se https://lagen.nu/2003:376#P3S1).

I bodelningen kommer parten som har bäst behöver den gemensamma bostaden tilldelas denna med avräkning på sin lott. Är den ena parten ensam ägare över bostaden krävs att den andra parten kan visa att "ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt" (se https://lagen.nu/2003:376#P16S2). Eftersom att din dotter och hennes sambo äger hälften av bostaden räcker det dock att visa på att din dotter kan visa att hon är i större behov av bostaden. Ett sådant behov skulle kunna vara att din dotter blir ensam vårdnadshavare av barnet.

Bedöms ingen part behöva bostaden mer än den andra kommer bostaden av en bodelningsförrättare förmodligen tilldelas bägge parterna som samägare. Därefter kan vardera part kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (se https://lagen.nu/1904:48_s.1#P6S1).

Sammanfattningsvis kan sägas att din dotter i första hand kan försöka övertyga hennes sambo om att hon ska överta bostaden. I andra hand måste hon kunna visa på att hon har bättre rätt till den.

Jag hoppas du blev klokare på svaret! Om inte, hör gärna av dig igen!

Mvh,

Alfred WittboldtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning