Övertagande av gemensam bostad som inte utgör samboegendom

Jag och min sambo har bott tillsammans sedan 2011 i min bostadsrätt som jag köpte2008. Under dessa fyra år vi varit sambos har jag vid flera tillfällen frågat om han velat köpa in sig på halva vilket han inte varit intresserad av. Vi har gjort en del renoveringsarbeten vilka jag har betalat till 100%. Kan min sambo göra några anspråk på bostadsrätten vid en ev separation?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om vad som gäller vid samboförhållanden hittar du i Sambolagen.

Vid separation ska en bodelning ske om inget annat skriftligen avtalas. I denna bodelning ingår endast sådan egendom som utgör s.k. samboegendom (se 8-9§§ sambolagen). Eftersom bostaden köptes innan ni flyttade ihop utgör denna inte samboegendom, 3§ sambolagen, och ska således inte ingå i en bodelning. Däremot utgör bostadsrätten er gemensamma bostad, 5§ 1st 3p sambolagen, och därför kan din sambo under vissa förutsättningar ha rätt att överta denna mot ersättning. Detta gäller enligt 22§ sambolagen i fall din sambo bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vid prövningen av om din sambo bäst behöver bostaden tas hänsyn till exempelvis om denne får ensam vårdnad av barn eller om barnen huvudsakligen ska bo hos denne. Ifall ni inte har barn tillsammans gäller detta dock bara om ”synnerliga skäl” talar för det. Kravet på synnerliga skäl innebär att ett övertagande endast kan ske i mycket speciella undantagsfall - det måste finnas mycket starka skäl för att din sambo ska kunna ta över bostaden trots denne inte utgör samboegendom.

Med vänlig hälsning,

Amanda DybergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning