Övertagande av gemensam bostad som inte utgör samboegendom

FRÅGA
Jag och min sambo har bott tillsammans sedan 2011 i min bostadsrätt som jag köpte2008. Under dessa fyra år vi varit sambos har jag vid flera tillfällen frågat om han velat köpa in sig på halva vilket han inte varit intresserad av. Vi har gjort en del renoveringsarbeten vilka jag har betalat till 100%. Kan min sambo göra några anspråk på bostadsrätten vid en ev separation?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om vad som gäller vid samboförhållanden hittar du i Sambolagen.

Vid separation ska en bodelning ske om inget annat skriftligen avtalas. I denna bodelning ingår endast sådan egendom som utgör s.k. samboegendom (se 8-9§§ sambolagen). Eftersom bostaden köptes innan ni flyttade ihop utgör denna inte samboegendom, 3§ sambolagen, och ska således inte ingå i en bodelning. Däremot utgör bostadsrätten er gemensamma bostad, 5§ 1st 3p sambolagen, och därför kan din sambo under vissa förutsättningar ha rätt att överta denna mot ersättning. Detta gäller enligt 22§ sambolagen i fall din sambo bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vid prövningen av om din sambo bäst behöver bostaden tas hänsyn till exempelvis om denne får ensam vårdnad av barn eller om barnen huvudsakligen ska bo hos denne. Ifall ni inte har barn tillsammans gäller detta dock bara om ”synnerliga skäl” talar för det. Kravet på synnerliga skäl innebär att ett övertagande endast kan ske i mycket speciella undantagsfall - det måste finnas mycket starka skäl för att din sambo ska kunna ta över bostaden trots denne inte utgör samboegendom.

Med vänlig hälsning,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2659)
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?
2020-07-10 Ingår huset i bodelning mellan sambor?
2020-07-09 Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?

Alla besvarade frågor (81824)