Övertagande av fastighet och lån vid bodelning

2015-01-01 i Bodelning
FRÅGA
HejJag och min fru skall bodela, vi kommer vara skilda innan denna görs:Vi äger en fastighet utomlands som vi skall behålla tillsammans, värdet på den är vi kan säga 400.000 dessa pengar ligger inbakade i vårt befintliga lån på huset.Skall de då räknas av 200.000 om hon vill fortsätta behålla sin del om jag kommer ta över hela lånet på huset? Om inte så står jag med hela lånet på fastigheten där och hon äger halva vilket väl måste bli fel?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När ni gör bodelningen, räknas ju varje makes andel i fastigheten minus makens skulder, bland annat de skulder som finns på huslånet. Alltså ligger uträkningen vid bodelningen så att säga "i tiden före" att ni flyttar över hela lånet och fastigheten till dig. Kort sagt räknar man ju ut vilket totala egendomsvärde som varje make skall få, och sedan gör man upp om hur man fördelar egendomen i princip hur man vill. Jag skall ge ett exempel som kanske gör det lite klarare:

A och B är gifta. De båda har egendom till ett värde av 200000 kr var, plus det gemensamt ägda huset som är värt 800000 kr. På detta hus finns även ett gemensamt lån på i dagsläget 800000 kr. All egendom är giftorättsgods.
Varje make har alltså egendom för 200000 kr + en andel av huset med värde 400000 kr samt en skuld på 400000 kr.
Bodelningen omfattar därmed 2X(200000+400000-400000)=200000 kr, eller 100000 kr per make. (Detta egendomsvärde skall alltså såväl A som B ha "netto" efter bodelningen, men vem som får vilken egendom bestämmer A och B om.)
Det beslutas att varje make skall behålla sin "övriga egendom", vilket är de omnämnda 200000. Sedan måste huset fördelas. Det beslutas att A skall ta över B:s andel i huset. Därmed tillförs han eller hon värdet 800000 kr. Om skulderna behölls som de redan såg ut, skulle alltså A ha "netto"-egendom för 200000+800000-400000=600000 medan B skulle ha 200000-400000=-200000 kr. För att kompensera för detta, får A även ta över B:s skuld på huset. Då uppnår båda makarna 200000 kr i "netto"-egendom.

En viktig sak att notera är att om det totala huslånet hade omfattat en lägre summa än fastighetens värde (exempelvis för att makarna betalat av en del), skulle ju A ha varit tvungen att lämna över mer egendom för att kompensera B.

Ursäkta ett krångligt exempel, men jag hoppas att det kan vara till hjälp! Om det är något mer ni undrar över är det bara att återkomma.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81741)