FrågaFAMILJERÄTTGod man28/06/2022

Övertagande av fastighet när förälder blivit dement

MIna föräldrar är fortfarande gifta men min mamma bor på boende och är mkt dement. Inga fullmakter är skrivna tyvärr innan hon blev dement. Vår pappa sköter all deras ekonomi mm just nu. Vad händer om vår pappa skulle gå bort först? Iom inga fullmakter finns kan någon av oss syskon få rätt att sköta mammas ekonomi? Mamma äger även deras fritidshus som enskild egendom. Just nu håller vi tre helsyskon ta över skötseln av fritidshuset då pappa som är helt klar i huvudet men börjar bli till åren inte orkar sköta det mer. Finns det något sätt att idag låta oss helsyskon få över ägandet av fastigheten eller är det först när mamma går bort och arvet sker som vi får ägandet? Eller ärver pappa då denna fastighet? Vad händer med fastigheten om pappa skulle går bort före mamma? Hur kan vi får ta över och hjälpa henne med ekonomi och fastigheten. Finns det någon risk att allt sånt hamnar hos en God Man utom vår kontroll iom mammas demens?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller angående fastigheten samt vad som gäller om er pappa skulle gå bort. I svaret förutsätter jag att fritidshuset är fast egendom. 

Hjälp med ekonomin utan fullmakt 

Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter får en anhörig hjälpa till med ekonomi som avser det dagliga livet, enligt 17 kap. 1 § föräldrabalken (FB)

I första hand är det er pappa som har denna behörighet, men om er pappa skulle gå bort får ni som barn hjälpa till med det (17 kap. 2 § 1 st. FB). Som syskon företräder ni då er mamma gemensamt (17 kap. 2 § 2 st. FB).  Exempel på sådant man som anhörig får hjälpa till med är att betala räkningar och liknande som krävs för att er mamma ska kunna upprätthålla sina levnadsförhållanden. Det rör sig alltså endast om ordinära rättshandlingar och för de krävs ingen fullmakt. 

Fastigheten

Du undrar om det finns något sätt att redan idag ta över fastigheten från er mamma. Jag antar då att du menar genom exempelvis gåva eller genom att hon säljer den till er. Som dement kan man fortfarande ha rättshandlingsförmåga. Det innebär att man har möjlighet att ingå avtal, men eftersom du skriver att hon är ”mycket dement” skulle ett sådant avtal med största sannolikhet vara ogiltigt. I och med att ni inte har någon fullmakt krävs det därför en god man eller förvaltare för att äganderätten ska övergå, vilket jag återkommer till nedan.

Du undrar också vem som ärver fastigheten om er mor skulle dö. I och med att era föräldrar är gifta och ni är deras gemensamma barn kommer kvarlåtenskapen efter er mamma att tillfalla er pappa (3 kap. 1 § ärvdabalken). Ni ärver er mamma först när er pappa avlidit, ni får då ett så kallat efterarv (3 kap. 2 § ärvdabalken). Er pappa kan då förstås välja att ge bort fastigheten i gåva till er eller sälja den. 

God man

Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, kan en god man eller förvaltare förordnas av rätten (11 kap. 4 § FB och 11 kap. 7 § FB). Ett förvaltarskap är en mer ingripande åtgärd, och därför anordnas i första hand en god man. 

En god man behöver således utses för att fastigheten ska kunna säljas eller ges i gåva. För detta krävs dessutom överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § FB). Ett av er syskon kan utses till god man om en domstol skulle finna det lämpligt (11 kap. 12 § FB).

Sammanfattning och rekommendation

Om er pappa skulle gå bort kan ni hjälpa er mamma med ekonomin som avser det vardagliga livet. Gällande fritidshuset kommer detta vid er mors död tillfalla er far, och ni är sedan berättigade till efterarv. För att äganderätten av fastigheten ska kunna övergå redan idag krävs det att ni ansöker om en god man. Om ni är överens kan ni föreslå att någon av er syskon ska utses. Kommunens överförmyndare behöver sedan godkänna försäljningen av fastigheten eller gåvan. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare