Övertagande av bostad vid bodelning för sambor

2017-10-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo äger tillsammans enligt ägarförhållande 65% v. 35% till min fördel. Detta finns stipulerat i samboavtal och även registrerat i ägarbeviset som finns hos Lantmäteriverket.Om vi skulle välja att separera och jag vill bo kvar, har jag förköpsrätt på huset på grund av min högre ägarandel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då det i din situation rör sig om ett samboförhållande så blir sambolagen (SamboL) tillämplig, paragrafer hänvisade till nedan går att finna under länken.

Om samboförhållandet och bodelning
Till att börja med så kommer vid upphörande av ett samboförhållande en bodelning inte att göras automatiskt, som vid en skilsmässa, utan när det gäller samboförhållanden måste en bodelning begäras av dig eller din sambo inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, detta följer av 8 § SamboL.

Vad ingår i bodelningen?
I bodelningen ingår all er samboegendom, denna utgörs av er gemensamma bostad och ert bohag. Viss egendom kan ha gjorts enskild, men så verkar inte vara fallet för er och jag finner det inte heller relevant att gå in på detta. Era andelar vid bodelningen kommer att beräknas utifrån den samboegendom som finns, och denna ska därefter, utifrån egendomens värde, fördelas lika mellan er, 12 - 14 §§ SamboL.

Vem har rätt att ta över bostaden vid upphörande av samboförhållande?
När det gäller frågan vem som ska överta bostaden så gäller att den som bäst behöver bostaden, har rätt att få denna på sin lott. Övertagandet ska även anses skäligt, detta följer av 16 § SamboL, andra stycket. Vid bedömningen om vem som bäst behöver bostaden ser man t.ex. till; vem som har vårdnaden av eventuella gemensamma barn och vem som har bäst möjlighet att skaffa nytt boende m.m.
Om en av er övertar bostaden och avräkning mot vad den andre får av den övriga samboegendomen inte väger upp för värdet av bostaden, ska den som erhåller bostaden betala den andre en ersättning för motsvarande värde den andre förlorar, 17 § SamboL, andra stycket.

Sammanfattningsvis kan sägas att bostaden förskaffats för gemensamt bruk och ingår i samboegendomen, och om någon av er begär bodelning vid en eventuell separation så kommer bostaden att ingå. Vem som får överta den avgörs inte utifrån andelarna av betalningen, utan ifrån vem som bäst behöver bostaden.

Vill man försäkra sig om vad som kommer att hända vid en eventuellt framtida bodelning kan man upprätta ett föravtal, vilket följer av 10 § SamboL. Detta är en handling som undertecknas av samborna.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?