Övertagande av bostad som sambo

2021-02-10 i Sambo
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har flyttat in ett hus som är min sambos barndomshem. Han har "fått" huset som enskild egendom av sin pappa. Vad gäller då för mig? Har jag någon som helst rätt att bo kvar om något skulle hända min sambo? Kan vi skriva något papper att jag ska få rätt att bo kvar om han hastigt skulle gå bort?Kan jag/får jag köpa in mig i huset som han fått som enskild egendom? Enligt min sambo måste vi vänta tills hans pappa har gått bort (?) Hur fungerar sambolagen i det här?Tacksam för svar och ev. få hjälp med hur man ska skriva ett juridiskt korrekt papper gällande huset och boendet vid ev. bortgång.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du själv anger så är tillämplig lag i den här situationen sambolagen (2003:376) (SamboL). Som jag förstår det har du ett samboförhållande där ni inte valt att avtala bort sambolagen genom ett s.k. samboavtal och jag kommer vidare utgå från det när jag besvarar frågan, och därmed även hänvisa till lagens bestämmelser.

Hur skulle du kunna få rätt till huset? Precis som det framgår av din fråga så har din sambo fått huset av sin pappa med förbehåll att den ska vara hans enskilda egendom (se 4 § 1 st. 1 p. SamboL). Detta innebär, som du själv verkar vara införstådd med, att du inte per automatik har någon rätt att överta bostaden. Det finns dock särskilda regler avseende just detta stadgat i 22 § SamboL som möjliggör för den ena sambon att överta bostaden i de fall den inte utgör samboegendom, men regeln tar enbart sikte på hyres- eller bostadsrätter. Jag förstår det som att din sambos barndomshem är ett hus, varför regeln inte heller går att tillämpa i den här situationen. Det finns dock en annan möjlighet för dig att ha rätt till huset vid en plötslig händelse el.dyl., och det skulle vara att upprätta ett testamente som stadgar att bostaden ska tillfalla efterlevande sambo vid den ena sambons död. Sambor har ingen direkt arvsrätt som ex. efterlevande make, men detta går att möjliggöra genom ett testamente som sagt (se 10 kap. ärvdabalken).

Hjälp med att upprätta ett testamente; Om du känner dig osäker kring upprättandet av ett testamente eller dylikt så kan du ta hjälp av en av våra jurister. Du kan boka tid direkt för detta här.

Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du givetvis varmt välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén Fredriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96356)