Övertagande av bostad som sambo

FRÅGA
Hej! Jag jobbar på ett fastighetsbolag, och har hand om kontrakt. Vi har ett sambopar som skaffat lägenheten ihop. Hon står ensam på kontraktet, och jag hittade denna text i sambolagen att om man ska "dela på sej" går lägenheten till den som har störst behov av den. Vad menas? Det finns inga barn i samboskapet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som kommer hända med lägenheten om samboparet separerar, om det kommer ske ett ägarbyte eller byte av hyresvärd.

Enligt 16 § sambolagen har en sambo rätt att överta bostaden (köpt eller hyrd) om det kan anses skäligt att överta bostaden.

Sambo som behöver bostaden bäst kan ha rätt att överta den

I sambolagen finns en särskild regel om sambors rätt att vid en separation överta hyreskontraktet, även om hyresrätten inte utgör samboegendom. Bestämmelsen utgör en skyddsregel för den som bäst behöver bostaden. För de fall samborna använder hyresrätten som gemensam bostad, men hyresrätten innehas av den ena sambon utan att den utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och övertagandet kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, krävs också att synnerliga skäl talar för det (22 § sambolagen). Bestämmelsen är tvingande och gäller även om bostaden inte ska ingå i bodelningen.

Synnerliga skäl kan föreligga om den ena sambon har barn som det är tänkt ska bo i lägenheten eller om samborna har gemensamma barn som ska bo hos den ena sambon i lägenheten. Om den sambon som vill ta över bostaden har egna barn, krävs ofta att samborna har bott ihop i minst ett par år för att synnerliga skäl ska finnas.

Är dessa kriterier i sambolagen uppfyllda, har man rätt att överta hyresrätten. Ett sådant övertagande kräver inte hyresvärdens medgivande (12 kap. 33 § andra stycket jordabalken).

Vad innebär detta för dig - Detta innebär att om synnerliga skäl så som att den ena partnern är arbetslös eller inte har ekonomiska eller sociala möjligheter att finna en annan bostad, medan den andra partnern har denna möjlighet, så får den första partnern överta lägenheten. Detta kräver dock väldigt specifika omständigheter, man kan i princip se det som om att så länge inga barn finns och att båda partnerna har ett jobb så har ägaren/den som står på kontraktet bättre rätt till lägenheten. I ett sådant fall kan inte ett skifte av ägare ske.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2899)
2021-04-23 Upprättande av samboavtal
2021-04-23 Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?

Alla besvarade frågor (91438)