Övertagande av bostad i samboförhållande

FRÅGA
Jag och min sambo har hyrt lägenhet gemensamt i 9år på samma adress.Dock har inte jag själv stått på kontraktet.Sambon har sökt ny lägenhet utan min vetskap och sagt upp lägenheten utan min vetskap dessutom har hen skrivit in sin syster på bostaden?!?!Vad har jag för rättigheter?Kan jag bli bostadslös?!?!?!Känns helt fel om jag skulle bli utslängd från mitt hem?!
SVAR

Hej!

Då din fråga handlar om samboförhållanden är Sambolagen (SamL) (2003:376) tillämplig.

Er fråga rör omständigheterna kring en gemensam bostad, det framgår dock inte av er fråga huruvida bostaden införskaffats gemensamt eller om bostaden sedan tidigare tillhört den ene sambon.
Detta är en väldigt viktig skillnad, då svaret på frågan är beroende på syftet med bostaden.

Om bostaden skaffats gemensamt av dig och din sambo som gemensamt boende utgör denna samboegendom enligt 3 § SamL. Om sådant är fallet kan du enligt 8 § SamL begära bodelning, genom bodelningen kommer samboegendomen fördelas mellan dig och den andre parten.
Genom bodelningen fördelas samboegendomen i lotter, enligt 16 § 2 st SamL kan sambon i bäst behov av bostaden göra anspråk på den genom avräkning från sin lott. Det spelar alltså i detta fallet ingen roll huruvida det endast varit den andre sambon som stått på kontraktet eller inte.

Om bostaden däremot inte skaffats för gemensamt bruk utgör den därmed inte samboegendom, vilket innebär att den inte kan ingå i en bodelning. Det finns i detta fall ingen annan lösning än att enligt 22 § SamL ansöka om att vara i störst behov av bostaden, trots avsaknaden av rättsligt anspråk. 22 § SamL kan bara användas om det finns synnerliga skäl som talar för det (till exempel om barn är inblandade).
Viktigt att påpeka är att den som övertar en bostad enligt 22 § SamL är enligt 22 § 3 st SamL tvungen att ersätta den andre sambon för värdet av bostaden.

Svaret på frågan är alltså att bostaden kan tas över men sannolikheten beror på bostadens ändamål.

Hoppas detta besvarat din fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85408)