Övertagande av bostad från en avliden sambo

Svärfar har låtit den nya sambon köpa 10% av sin redan fullt betalda bostadsrätt.

Får hon förköpsrätt framför hans dotter vid ett dödsfall?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst vill jag påpeka att detta gäller för sambos, och därav är sambolagen tillämplig (länk till sambolagen finns https://lagen.nu/2003:376). Det är i och för sig inte så stor skillnad om de skulle vara gifta, men det är skillnad.

Detta är ett inte allt för otänkbart scenario, en sambo äger en lägenhet och den dör, vad händer då med den efterlevande sambons möjlighet att bo kvar? Lagstiftaren har i det fallet gett ganska goda chanser till den efterlevande sambon och det finns två huvudfall när en efterlevande kan överta en lägenhet av sin avlidna sambo.

Det första fallet är när lägenheten är samboegendom enligt 3 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). En lägenhet är samboegendom när de bor i den gemensamt och den förvärvades för det ändamålet.

Det finns huvudsakligen två paragrafer som besvarar frågan om lägenheten är samboegendom. I 16 § andra stycket sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P16S2) så står att den bäst behövande sambon har rätt att få bostaden i avräkning på sin lott. Det är ganska självklart att den avlidna sambon inte behöver lägenheten och genom detta har alltså den efterlevande sambon möjlighet att få lägenheten när den andra sambon dör.

Det står även i 18 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P18S1) att denna "bäst behövande" rätt endast gäller för den efterlevande sambon. Det betyder att den avlidna sambons arvingar inte har möjlighet att säga att de behöver den mer än den efterlevande sambon.

Det är alltså endast om den efterlevande sambon väljer att inte överta bostaden som den kommer att tillfalla arvingarna.

Skulle det vara så att lägenheten inte är samboegendom, alltså att en sambo äger den, men den är inte deras gemensamma hem eller att en sambo ägde den innan paret blev sambos, så kommer den lägenheten inte ingå i bodelningen eftersom det är endast samboegendom som ska bodelas enligt 8 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Då försvinner möjligheten till övertagande enligt 16 § sambolagen. Vad som då blir möjligt är om den efterlevande sambon väcker talan om övertagande enligt 22 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P22S1). Har inte samborna barn tillsammans så måste det föreligga synnerliga skäl för ett övertagande av lägenheten. Ett sådant skäl kan vara att den efterlevande inte har möjlighet att få någon annan bostad.

Denna talan ska väckas inom tre månader från att den ena sambon avlidit.

Det andra sättet gör det svårare för den efterlevande att överta bostaden, men det är fortfarande möjligt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Har du några funderingar eller är det något som du tycker är oklart lämna en kommentar här på sidan så svarar jag på den så fort som möjligt!

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning