FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo13/02/2016

Övertagande av bostad efter avliden sambo

Vad säger sambolagen om en bostad som min sambo och jag flyttade in i gemensamt i för 40 år sedan. min sambo står som ägare för den han är avliden nu.Får jag behålla den eller? Finns inga kvitton som säger att jag har betalt något till den.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är värt att börja med att påpeka att sambor inte ärver varandra, såvida inte ett testamente finns som föreskriver att så ska ske. Detta innebär att du som utgångspunkt inte har rätt till den egendom som din sambo äger. Däremot kan en bodelning förrättas, där samboegendomen (gemensam bostad och gemensamt bohag) delas lika. En bodelning kan ske, om en sambo begär det, när ett samboförhållande tar slut.

När ena sambon dör, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan den efterlevande sambon påkalla bodelning och begära att få överta bostaden. Det är endast den efterlevande sambon som har dessa rättigheter (18 §). Sålunda kan andra rättsinnehavare, som exempelvis barn, inte begära att bodelning ska genomföras. Vill en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §).

Eftersom ni gemensamt flyttade in i bostaden utgör den som huvudregel samboegendom. Detta innebär att den kommer att ingå i en eventuell bodelning. Görs ingen bodelning behåller ni det ni själva äger, det vill säga kan din avlidna sambon (i längden hans arvingar som ska ärva efter honom) tilldelas bostaden.

Om en bodelning genomförs och du anses ha bäst behov av bostaden, kommer du få bostaden på din lott. En förutsättning för att du som sambo skall få överta en bostad som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 §). Vid prövningen av denna behovsprincip görs en bedömning av en mängd omständigheter, såsom frågan om vem som får vårdnaden om barnen och närheten till barnomsorg och skolgång. Vidare kan ena sambon anses ha störst behov av bostaden på grund av ålder, handikapp eller hälsa. Närheten till arbetsplatsen och möjligheten att erhålla bostad på annat håll är även viktiga omständigheter i prövningen av behovsprincipen. Det är en samlad bedömning som måste göras. Att du/ni bott i bostaden under en längre tid talar för att du har bäst behov av bostaden.

Slutligen kan det alltså vara fördelaktigt för dig att begära bodelning om du känner att du ekonomiskt har något att vinna på att samboegendomen delas lika.

Vill du ha ytterligare rådgivning, rekommenderar jag dig att du tar del av vår prisvärda expresstjänst, där du får en juridisk utredning inom 3 dagar: http://lawline.se/ask_a_question/express. Om du behöver vidare hjälp med bodelning m.m. rekommenderas att du anlitar en skicklig jurist här: http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?