Övertagande av bostad

FRÅGA
Hej det är så att jag och min sambo sedan februari 2015 ska separera oss nu har han någon rätt till min lägenhet då han inte står med på kontraktet och har mer eller mindre endast sin adress hos mig. Jag har haft lägenheten sedan Januari 2013 och han påstår att enligt sambolagen har han rätt att bo kvar i lägenheten så länge han vill. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Förhållandet mellan sambor regleras i Sambolagen. I lagen finns inte någon paragraf som villkorslöst ger en sambo rätt att bo kvar i den andra sambons lägenhet. För att han ska få bo kvar i lägenheten som ni använt som gemensam bostad krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

En sambos rätt att i vissa fall överta parets gemensamma bostad regleras i 22 § Sambolagen. Enligt 22 § kan en sambo som inte äger parets gemensamma bostad ha rätt att ta över bostaden om sambon bedöms ha störst behov av bostaden och om det i övrigt kan anses rimligt att ett övertagande sker. Den sambon som får ensam vårdnad om barnen eller som barnen huvudsakligen kommer bo hos anses ha störst behov av bostaden.

I de fall paret inte har barn krävs att det föreligger synnerliga skäl, med andra ord starka skäl för att ett övertagande ska kunna ske. Synnerliga skäl föreligger t.ex. när en sambo som inte äger bostaden har vårdnad om ett barn som inte är parets gemensamma, såvida paret inte endast varit sambor en kortare tid. Även i de fall en kvinna är gravid med parets barn kan kravet på synnerliga skäl vara uppfyllt och övertagande av bostaden ske.

Den sambo som vill ta över bostaden måste framställa kravet senast inom ett år sedan förhållandet upphörde, 22 § 2 st. Sambolagen. Du hittar sambolagen här.

Sammanfattningsvis krävs att en rad omständigheter är för handen för att din sambo ska få bo kvar i lägenheten.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2763)
2020-10-31 Sambors rätt till arv
2020-10-31 Vem ska underteckna samboavtalet?
2020-10-29 Samboegendom
2020-10-29 Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?

Alla besvarade frågor (85690)