Överta hyresrätt när samboförhållandet upphör

FRÅGA
Min snart ex sambo och jag håller på att separera. Jag står inte på kontraktet pga betalningsanmärkningar. Jag är bara skriven där.Han och hans pappa står på kontraktet. Hans pappa är med för att hans inkomst är för dålig och han ej har fast arbete .Vi har en dotter på 1 år. Jag har ensamvårdnad. Jag har även 2 pojkar varannan vecka. Och ska snart ha vårat andra gemensamma barn. Mina föräldrar vill ställa upp som borgensman för att jag ska få bo kvar. Har jag någon rätt att ta över kontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är sambos gäller sambolagen (SL).

Om ni flyttar isär så upphör ert samboförhållande, enligt 2 § SL. Då kan antingen du eller din sambo begära att er samboegendom ska fördelas mellan er genom bodelning, enligt 8 § SL.

I bodelningen ingår samboegendom. Det bohag som är förvärvat för gemensam användning utgör samboegendom och ska därför med i bodelningen, enligt 3 § SL. Även en bostad som är förvärvad för gemensamt bruk utgör samboegendom, enligt 3 och 5 §§ SL. Om bostaden utgör samboegendom eller inte beror därför på om ni förvärvade hyresrätten till den för gemensam använding eller om han t ex förvrärvade innan tanken var att ni skulle flytta ihop i den.

Bodelning

Om bostaden utgör samboegendom så ska den ingå i en bodelning mellan er, enligt 8 § SL. Om bostaden ingår i en bodelning är det den av er som bäst behöver den som har rätt att få den på sin lott i bodelningen. Eftersom hyresrätten tillhör honom måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt vara skäligt att du övertar den, enligt 16 § SL. Att du har ensam vårdnad om ert gemensamma barn och har två barn som bor dig hos varannan vecka talar för att det är du som bäst behöver bostaden.

Om inte din sambo begär bodelning måste du tänka på att göra det senast ett år efter att ert samboförhållande upphört, enligt 8 § SL.

Övertagande av bostad i vissa fall

Även om ni inte skulle ha förvärvat bostaden för gemensamt bruk och den därmed inte är samboegendom kan du ha rätt att få överta den. Jag tolkar det som att bostaden är en hyresrätt och du har då rätt att överta den om du bäst behöver den och det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, enligt 22 § SL. Också här gäller argumenten att eftersom du har ensam vårdnad om ert gemensamma barn och har två barn som bor dig hos varannan vecka så talar det för att det är du som bäst behöver bostaden.

Det är viktigt att tänka på att om du vill överta bostaden enligt 22 § SL så måste du framställe anspråket senast tre månader efter att du lämnat bostaden.

I förhållande till hyresvärden

Eftersom ni haft hyresrätten till lägenheten som gemensam bostad för er båda så ska hyresvärden inte göra någon prövning av dig som hyresgäst om du övertar den genom bodelning eller genom 22 § SL, enligt 12 kap. 33 § jordabalken. Det krävs således inte hyresvärdens medgivande för att du ska få överta hyresrätten.

Överta bostaden

Du har således en möjlighet att överta bostaden både om den utgör samboegendom och om den inte gör det. För att få göra det måste det vara du som bäst behöver den, vilket det är möjligt att argumentera för. Om bostaden utgör samboegendom och ni inte kommer överens om vem som ska få den på sin lott kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, enligt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken jämfört med 16 § SL. Om bostaden inte utgör samboegendom och ni inte kommer överens om ett övertagande måste du väcka talan i domstol om att överta den.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?