Överta hyresrätt bodelning sambo

FRÅGA
Hej! Efter 9år som sambos med ett gemensamt barn går det tyvärr inte längre, så separation på gång. Så det här med sambolagen. Frågan gäller en villa som vi hyr av en privatperson med 12 kap 45 a § i kontraktet. Vi skaffade det gemensamt, jag har alltid stått för boende kostnader, utan några konstigheter. Sambon sa till mig först att jag kunde ta över. Men sedan ändrade sig. Antagligen för att jäklas helt enkelt. Hyresvärden själv vill ha mig kvar som alltid betalat osv. Gäller sambolagen eller det är hyresvärden som bestämmer? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om din sambo har rätt till villan som ni hyr och om det är sambolagen eller hyreslagen (12 kap Jordabalken) som är tillämpligt.

Bodelning mellan sambos - När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske mellan dem i de fall en av samborna begär det, 8 § sambolagen. I en bodelning igår så kallat samboegendom vilket utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget, 3 § sambolagen. Om bostaden är en hyresrätt som införskaffats i avsikt att båda samborna gemensamt ska bo där räknas bostaden som samboegendom oavsett om endast en samborna står på hyresavtalet. Alla möbler, köksmaskiner och annat lösöre som ni köpt medans ni var sambor ska delas lika. Övrigt räknas som enskild egendom dvs. inte samboegendom. Samboegendom slås samman och delas lika mellan samborna, samborna ska således ha lika stora lotter. Därefter fördelas egendomen ut på respektive sambos lott t.ex. soffan går på ena sambons lott och då får den andra sambon sängen på dennes lott.

Gemensam bostad - När en hyresrätt införskaffats för att båda samborna ska bo där utgör bostaden samboegendom. Sambor har lika rätt till den gemensamma bostaden. När en hyresrätt är samboegendom ska denna fördelas genom bodelning dvs. att en av samborna får hyresrätten på sin lott. Enligt 16 § sambolagen ska den sambo som har bäst behov av bostaden få denna på sin lott. Man gör en helhetsbedömning av vem som har bäst behov av bostaden. Faktorer som spelar roll i en sådan bedömning är sambos ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll. Om en sambo har barn som hos denne kan detta beaktas som att sambon har bäst behov till bostaden.

Överlåta hyresrätt - Enligt 12 kap. 32 § jordabalken (hyreslagen) får en lägenheten inte överlåtas utan hyresvärdens samtycke. Denna huvudregeln har dock ett undantag stadgat i 12 kap. 33 § jordabalken som anger att inget tillstånd från hyresnämnden krävs i de fall lägenheten har övertagits genom bodelning. Detta innebär att ingen lämplighetsprövning görs av den sambo som övertar lägenheten.

Sammanfattning
Troligtvis räknas hyresrätten ni bor i som samboegendom och bostaden ska således ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. Det är svårt att bedöma vem av er som kommer bäst behöva lägenheten. Men som jag ser det blir både sambolagen och 12 kap Jordabalken (hyreslagen) aktuell i ditt fall varav man får ta hjälp av båda för att avgöra situationen. Sambolagen verkar dock vara den mest aktuella i din situation då det är 16 § (vem som har störst behov av lägenheten) som kommer att få denna. Nu vet jag inte hur vårdnadssituationen ser ut men om det på pappret endast är du som har vårdnadsansvar för barnen/et så kommer du att tilldelas lägenheten då du har störst behov.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?