Överta hyresrätt

Min son har bott i en hyresrätt sedan 2007. Sedan 3 år tillbaka har även min dotter bott där. Nu vill sonen flytta och vad händer då med min dotter. Kan hon bo kvar och överta kontraktet?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!

Jag inleder med att hänvisa till 12 kap. jordabalken (1970:994), även kallad hyreslagen. I detta kapitel regleras hyresförhållande.

Övertagande av en hyresrätt är möjlig, men måste som huvudregel godkännas av hyresvärden (32 § hyreslagen). Det finns undantag, 34-37 §§ hyreslagen, som ger hyresnämnden rätt att godkänna en överlåtelse av hyresrätten. Den förstnämnda paragrafen, 34 § hyreslagen, förutsätter att den som övertar hyresrätten är närstående till och har bott varaktigt med hyresgästen. Förutom barn, syskon och föräldrar omfattas även sammanboende som har ett närstående förhållande till hyresgästen. I praxis har tre år ansetts utgöra varaktigt sammanboende. Rekvisitet "sammanboende" innebär att den som söker att överta hyresrätten gemensamt har brukat lägenheten och haft gemensamt hushåll med hyresgästen. Det är värt att påpeka att en inneboende inte kan överta hyresrätt. Undantaget som stadgas i 35 § hyreslagen gäller lägenhetsbyte, vilket jag anser inte är aktuellt i Ert fall med hänsyn till informationen som framgår av frågan.

Eftersom din dotter är hyresgästens syster och de har bott tillsammans sedan tre år tillbaka är det möjligt att med stöd av 34 § överta bostaden. I första hand bör man som hyresgäst vända sig till hyresvärden angående övertagande av hyresrätten. Den som vill överta en hyresrätt måste vara skötsam och klara av att betala hyran.

Ytterligare ett alternativ är att hyra ut lägenheten i andra hand enligt 39 § hyreslagen, men även detta kräver samtycke från hyresvärden. I båda fallen är det väldigt viktigt att hyresvärden har samtyckt eftersom det annars kan utgöra en grund för förverkande av hyresrätten, enligt 42 § 3 p. hyreslagen.

Se 12 kap. jordabalken (hyreslagen), https://lagen.nu/1970:994#K12.

Hoppas detta gav svar på Din fråga! Om Du har några funderingar, vänliga kontakta mig på: mustafa.abdi@moretime.se

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”