Överta hyresrätt

2016-04-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Min son har bott i en hyresrätt sedan 2007. Sedan 3 år tillbaka har även min dotter bott där. Nu vill sonen flytta och vad händer då med min dotter. Kan hon bo kvar och överta kontraktet?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!

Jag inleder med att hänvisa till 12 kap. jordabalken (1970:994), även kallad hyreslagen. I detta kapitel regleras hyresförhållande.

Övertagande av en hyresrätt är möjlig, men måste som huvudregel godkännas av hyresvärden (32 § hyreslagen). Det finns undantag, 34-37 §§ hyreslagen, som ger hyresnämnden rätt att godkänna en överlåtelse av hyresrätten. Den förstnämnda paragrafen, 34 § hyreslagen, förutsätter att den som övertar hyresrätten är närstående till och har bott varaktigt med hyresgästen. Förutom barn, syskon och föräldrar omfattas även sammanboende som har ett närstående förhållande till hyresgästen. I praxis har tre år ansetts utgöra varaktigt sammanboende. Rekvisitet "sammanboende" innebär att den som söker att överta hyresrätten gemensamt har brukat lägenheten och haft gemensamt hushåll med hyresgästen. Det är värt att påpeka att en inneboende inte kan överta hyresrätt. Undantaget som stadgas i 35 § hyreslagen gäller lägenhetsbyte, vilket jag anser inte är aktuellt i Ert fall med hänsyn till informationen som framgår av frågan.

Eftersom din dotter är hyresgästens syster och de har bott tillsammans sedan tre år tillbaka är det möjligt att med stöd av 34 § överta bostaden. I första hand bör man som hyresgäst vända sig till hyresvärden angående övertagande av hyresrätten. Den som vill överta en hyresrätt måste vara skötsam och klara av att betala hyran.

Ytterligare ett alternativ är att hyra ut lägenheten i andra hand enligt 39 § hyreslagen, men även detta kräver samtycke från hyresvärden. I båda fallen är det väldigt viktigt att hyresvärden har samtyckt eftersom det annars kan utgöra en grund för förverkande av hyresrätten, enligt 42 § 3 p. hyreslagen.

Se 12 kap. jordabalken (hyreslagen), här

Hoppas detta gav svar på Din fråga! Om Du har några funderingar, vänliga kontakta mig på: mustafa.abdi@moretime.se

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1841)
2021-01-17 Vad ska jag göra när min hyresgäst inte betalar hyran?
2021-01-17 Kan någon som man bor tillsammans med i en hyresrätt ta över hyreskontraktet utan hyresgästens samtycke?
2021-01-17 Får en hyresvärd gå in i lägenhet utan lov?
2021-01-16 Måsta jag ha hyresvärdens tillåtelse för att ha inneboende?

Alla besvarade frågor (88160)